Leczenie personalizowane w hematologii będzie łatwiejsze

Dzięki dotacji z Ministerstwa Zdrowia, Szpital Uniwersytecki w Krakowie po raz kolejny może podnosić jakość świadczonych usług i zaproponować pacjentom najnowocześniejsze metody leczenia i diagnostyki.

Foto: archiwum SU

Wszystko za sprawą zakupionego za ponad 1 mln 335 tys. zł nowego sprzętu dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej. Aparatura pozwoli na rozwój medycyny personalizowanej, głównie dla pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej szpiku kostnego.

– Medycyna personalizowana to nowoczesna i przyszłościowa formuła leczenia oparta na badaniach genetycznych. Jest powszechnie nazywana terapią „szytą na miarę”. Bazuje na założeniu, że lek – szczególnie ten bardzo drogi i stosowany w przebiegu ciężkich schorzeń – powinien być dobierany do człowieka, a nie choroby – mówi Barbara Bulanowska, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

– Praktyka pokazuje, że ten sam lek na jednego pacjenta może zadziałać bardzo dobrze, a na innego wręcz przeciwnie. W strategię Szpitala Uniwersyteckiego wpisaliśmy rozwój tej koncepcji leczenia z wykorzystaniem analizy genetycznej lub molekularnej. Szpital zakupił aparaturę medyczną, która będzie służyć wysokospecjalistycznej diagnostyce. To ważny i potrzebny projekt, który przyniesie korzyść nie tylko nam, jako jednostce klinicznej, badawczej i naukowej, ale przede wszystkim leczonym przez nas pacjentom – dodaje.

Wśród nowo zakupionej aparatury medycznej znalazł się m.in. sekwenator następnej generacji dla Pracowni Diagnostyki Molekularnej i Pracowni Cytogenetycznej. – To urządzenie, dzięki któremu możemy zbadać kilka próbek DNA pod kątem wielu zmian genetycznych w jednym czasie. Mówiąc obrazowo możemy w krótszym czasie zdiagnozować większą liczbę pacjentów, co przy chorobach nowotworowych jest niezwykle istotne – tłumaczy dr Magdalena Zawada, kierownik Zakładu Diagnostyki Hematologicznej.

Poza sekwenatorem następnej generacji, Zakład Diagnostyki Hematologicznej otrzymał również aparat do absolutnej kwantyfikacji transkryptu metodą cyfrowej PCR tzw. droplet digital PCR System (BIO-RAD). Właśnie te sprzęty posłużą do rozwoju medycyny personalizowanej. Lekarz oceniając profil genetyczny pacjenta będzie mógł dobrać odpowiedni dla niego rodzaj i dawkę leku oraz przewidzieć prawdopodobną reakcję organizmu na terapię przeciwnowotworową a także określić stopień odpowiedzi na zastosowany lek.

To ogromna szansa na zmniejszenie skutków ubocznych podawanych leków oraz bardziej skuteczne leczenie chorych na białaczki. – Takie podejście najlepiej zobrazować przykładem. Wiemy np., że dany lek blokuje pewną mutację powodującą daną chorobę. Jeżeli po zbadaniu krwi, stwierdzamy że u pacjenta taka mutacja nie występuje, to nie podamy mu tego leku, tylko dobierzemy inny. Bez wcześniejszego zbadania genu, nawet najdroższe zastosowane leki nie będą skutkować poprawą leczenia – opowiada dr Magdalena Zawada.

Do Zakładu Diagnostyki Hematologicznej Szpitala Uniwersyteckiego trafiają pacjenci z podejrzeniem chorób hematologicznych nie tylko z poradni w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale także z innych ośrodków Polski Południowo-Wschodniej.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.