„Nie” łączeniu pracy personelu medycznego

Prezydium NRL w ciągu trzech tygodni zaopiniowało trzy projekty zmiany rozporządzeń dotyczących pracy personelu medycznego łączonej w różnych komórkach organizacyjnych.

Foto: pixabay.com

Były to projekty rozporządzeń Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenia:

1) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

2) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;

3) w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Prezydium NRL sprzeciwiło się temu, że świadczeniodawca będzie mógł łączyć realizację udzielania świadczeń ambulatoryjnych przez personel lekarski między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi oraz temu, że świadczeniodawca będzie mógł łączyć udzielanie świadczeń ambulatoryjnych z realizacją świadczeń udzielanych w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w innych komórkach organizacyjnych.

Prezydium NRL sprzeciwiło się ustalaniu przez dyrektorów harmonogramu dyżurów określającego łączenie w czasie dyżuru medycznego realizacji świadczeń w ramach różnych komórek organizacyjnych szpitala dla świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej. Negatywnie odniosło się do tego, że personel medyczny wykazany w harmonogramie zgłoszonym do NFZ będzie mógł zostać jednocześnie wskazany do udzielania świadczeń w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego w tej samej lokalizacji lub w innej jednostce, lub komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego w tej samej lokalizacji.

Katarzyna Strzałkowska
Rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.