Odroczyć termin wprowadzenia obowiązku wystawiania e-ZLA

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Zyta Kaźmierczak-Zagórska wystosowała do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej pismo z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do odroczenia obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej.

Wiceprezes NRL Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Foto: Marta Jakubiak

„W ślad za apelem Nr 1/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 6 lutego 2018 r. oraz w związku ze stanowiskiem Porozumienia Organizacji Lekarskich w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich zwracam się do Pani Minister z wnioskiem o podjęcie pilnej inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do odroczenia planowanego na dzień 1 lipca 2018 r. obowiązku wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, lekarze mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2018 r., co oznacza, że od dnia 1 lipca 2018 r. zwolnienia lekarskie powinny być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.

Samorząd lekarski wskazuje, że termin wejścia w życie obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej jest niemożliwy do dotrzymania. Wprowadzanie e-zwolnień powinno być procesem wieloletnim, uzależnionym od stopnia zinformatyzowania placówek medycznych, odpowiedniego zabezpieczenia systemu teleinformatycznego obsługującego wystawianie zwolnień i znaczącego zwiększenia liczby personelu medycznego. Do tego czasu powinna obowiązywać równolegle forma papierowa i elektroniczna.

Samorząd lekarski przypomina, że wprowadzenie obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej znacząco utrudni, lub wręcz uniemożliwi, wykonywanie zawodu licznej grupie lekarzy w wieku emerytalnym, spowoduje również trudności w wystawianiu zwolnień na obszarach, w których brak jest dostępu do internetu i ograniczy wystawianie zwolnień w czasie wizyt w domu pacjenta. Ponadto problemy z wystawianiem e-ZLA mogą się pojawić w przypadku konieczności konserwacji czy usuwania awarii systemu, co – jak informują lekarze – miało już miejsce.

Samorząd lekarski ocenia, że wprowadzenie obowiązku wystawiania zwolnienia lekarskiego wyłącznie w formie elektronicznej jest przedwczesne, dlatego środowisko lekarskie apeluje o podjęcie pilnych prac nad odroczeniem terminu wprowadzenia obowiązku wystawiania e-zwolnień.”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.