IX edycja Pulsu Słowa

Do 30 czerwca należy nadsyłać prace na IX Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski dla lekarzy i lekarzy dentystów „Puls Słowa” (decyduje data stempla pocztowego).

Foto: pixabay.com

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pięciu wierszy o dowolnej tematyce lub prozy do dziesięciu stron maszynopisu, w czterech egzemplarzach.

Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna nagrody i wyróżnienia o łącznej wartości 5000 zł.

Organizatorami konkursu są m.in. Naczelna Izba Lekarska oraz Komisja Kultury, Sportu i Turystyki Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Patronat medialny  nad konkursem objęła „Gazeta Lekarska”.

Dodatkowych informacji udziela Majka Maria Żywicka-Luckner, tel. 22 619 42 31, 604 286 324, e-mail: majkazywicka@wp.pl.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.