WCCI: Kompleksowo i z rozmachem, czyli koniec z chałupnictwem

Czy program kompleksowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca ma szansę zmienić krajobraz demograficzny kraju? W jaki sposób organizować niekomercyjne badania kliniczne, które zaowocują innowacyjnymi wdrożeniami na polskim rynku?

To tylko niektóre z pytań postawionych przed uczestnikami 22. edycji warsztatów Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI), które w dniach 24-26 kwietnia odbyły się na warszawskim Okęciu.

Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej w Warszawie to prestiżowe wydarzenie gromadzące wybitnych polskich i zagranicznych kardiologów, pielęgniarek, techników medycznych oraz środowisk decydenckich.

WCCI to nie tylko synteza najnowszych osiągnięć dziedziny, ale również zabiegi, podczas których specjaliści dyskutują nad danym przypadkiem na żywo, łącząc się z salami zabiegowymi w kraju. W tym roku były to „Kardiologia w dobie podstawowej sieci szpitalnej. Opieka kompleksowa w kardiologii – jak funkcjonuje modelowe rozwiązanie dla opieki chorych po zawale w praktyce?” oraz „Jak organizować niekomercyjne badania kliniczne: od pomysłu do publikacji?”.

– Kiedyś jako kardiolodzy ustawicznie chwaliliśmy się zwiększającą się co rok liczbą zabiegów ogółem. W pewnym momencie Zachód nie mógł już tego słuchać i zapytał, gdzie w takim razie publikujemy wyniki naszej pracy, co przyniosła analiza i jaka jest jej jakość? Wtedy pojawił się problem – mówił prof. dr hab. n. med. Robert J. Gil, dyrektor konferencji i członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

– Światowe ośrodki mają budżety na prowadzenie badań niekomercyjnych, a ich rezultaty przedstawiają pod postacią merytorycznych i wartościowych publikacji. Czy kiedyś w Polsce będziemy mieć choć kilka takich instytucji? Czas zrezygnować z chałupnictwa i rozpocząć profesjonalną, mierzalną pracę naukową, która wreszcie przyniesie ośrodkowi profity – podkreślił prof. Robert J. Gil.

Gorącą dyskusję wzbudziła także kwestia włączenia kardiologów w leczenie interwencyjne udarów mózgu. Obecnie mogą się nim zajmować lekarze czterech specjalizacji: radiolodzy, neurolodzy, neurochirurdzy oraz chirurdzy naczyniowi. Zdaniem zgromadzonych ekspertów takie regulacje nie pozwalają na pokrycie faktycznej mapy potrzeb zdrowotnych kraju. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kardiologicznej pozwoliłoby zwiększyć dostępność do skutecznego leczenia tego groźnego incydentu, który co rok dotyka nawet 70 tys. Polaków.

Podczas warsztatów wiele rozmawiano o obecnych priorytetach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Tym razem jest to mało inwazyjne leczenie wad zastawek mitralnych, czyli schorzenia, którego konsekwencją jest m.in. niewydolność serca. Budowanie świadomości społecznej dotyczącej nowoczesnych zabiegów przezcewnikowego leczenia tych zastawek będzie także tematem nowej edycji kampanii „Stawka to życie. Zastawka to życie” – polskiej wersji europejskiej inicjatywy Valve for Life.

Dotychczas przedsięwzięcie koncentrowało się na przezskórnych wszczepieniach zastawki aortalnej, osiągając duży sukces na polu wzrostu liczby zabiegów (z 453 w roku 2015 do 1041 w 2017 roku) oraz tytuł najlepszego wdrożenia na Starym Kontynencie. Tegoroczna edycja WCCI to również przełomowa dla wydarzenia sesja poświęcona hipercholesterolemii rodzinnej (FH), która do tej pory nie była przedmiotem szerokich dyskusji wśród kardiologów interwencyjnych.

– Sesja o hipercholestorolemii rodzinnej jest pewnego rodzaju novum, a zarazem bardzo istotnym punktem programu konferencji. Już dziś powinniśmy się bowiem zastanawiać, jak zaradzić problemowi leczenia interwencyjnego chorych cierpiących właśnie na FH. Należy zadać sobie pytanie, jak powinna wyglądać prawidłowa terapia tych pacjentów, aby ograniczyć u nich ryzyko występowania zawałów serca, udarów mózgu czy zgonów? – pytał prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, dyrektor konferencji i prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Warsaw Course on Cardiovascular Interventions to także prestiżowa nagroda Andreasa, która swoją nazwę wywodzi od imienia wybitnego niemieckiego kardiologa, Andreasa Grüntziga. Po raz pierwszy przyznano ją w 2006 roku, od tej pory uhonorowując specjalistów za całokształt ich działalności lub osiągnięcia poczynione w roku poprzednim. Tym razem nagrodę otrzymał prof. Andreas Baumbach, dołączając do zaszczytnego grona trzynastu laureatów statuetki.

Patronat honorowy nad 22. edycją WCCI udzielili m.in. marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, senacka Komisję Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny, Naczelna Izba Lekarska, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Polska Akademia Nauk, Federacja Pacjentów Polskich, Fundacja My Pacjenci oraz Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobami Serca i Układu Krążenia „EkoSerce”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.