Wspólne spotkanie Naczelnych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej

W piątek 27 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Naczelnych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej samorządów zawodów zaufania publicznego. 

Foto: pixabay.com

Omówiono kwestie istotne dla odpowiedzialności zawodowej takie jak: wykorzystanie instytucji mediacji, polubowne rozstrzyganie sporów przez sądy dyscyplinarne, wyłączenie rzecznika od udziału w sprawie, wybór zastępców rzecznika, problem przewlekłości postępowań, możliwości działania w przypadku  nieusprawiedliwionego niestawiennictwa świadka na przesłuchanie i inne.

W spotkaniu – poza Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej Grzegorzem Wroną – wzięli udział: Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Ewa Brzezińska, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów Wojciech Kiebzak, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Rafał Michałowski, Główny Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych Jarosław Sobutka i Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury Diana Walczanow.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 15 czerwca br.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.