NFZ zmienia paradygmat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Kilka dni temu opublikowano projekt nowelizacji zarządzenia prezesa NFZ w zakresie leczenia szpitalnego. Wśród wielu propozycji zmian pojawiło się premiowanie ośrodków, które wykonały odpowiednią liczbę zabiegów z zakresu chirurgii onkologicznej.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
Foto: Marta Jakubiak

– Na naszych oczach zmienia się paradygmat funkcjonowania systemu ochrony zdrowia – mówi Bartosz Poliński, prezes Fundacji Onkologicznej Alivia.

– Fundusz proponuje pierwszy krok, kolejnym powinno być monitorowanie efektywności opieki poprzez wdrożenie rejestrów medycznych w dziedzinie onkologii – dodaje szef Fundacji Alivia, która złożyła w resorcie zdrowia projekt sfinansowania rejestrów, kosztujący nie więcej niż kilka milionów złotych rocznie.

Propozycja Funduszu jest zbieżna z rekomendacjami ekspertów, organizacji pacjenckich oraz wnioskami zawartymi w mapach potrzeb zdrowotnych. Obecnie świadczenia z zakresu chirurgii onkologicznej wykonuje zbyt wiele ośrodków.

Szczególnie jaskrawy jest przykład raka jajnika, gdzie skomplikowany zabieg, decydujący dla wyniku leczenia, sprawozdało do rozliczenia w 2016 r. zdecydowanie powyżej 200 ośrodków w całym kraju. Problem dotyczy wielu innych obszarów, np. raka piersi.

Rozproszenie chirurgii było jedną z przyczyn złożenia przez organizacje pacjenckie oraz Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi wniosku w sprawie wpisania do koszyka świadczeń gwarantowanych kompleksowej diagnostyki i leczenia raka piersi (Breast Cancer Units).

– Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia może rozpocząć przywracanie prawidłowego kształtu piramidy świadczeń w dziedzinie onkologii. Najbliżej pacjenta powinna być chemioterapia, rehabilitacja, nieco dalej może być radioterapia. W przypadku chirurgii, która ma kluczowe znaczenie dla skuteczności leczenia, od bliskości ośrodka ważniejsza jest jakość wykonywanego zabiegu – mówi Agata Polińska, wiceprezes Fundacji.

Od wielu lat w Polsce toczy się dyskusja nad koniecznością wdrożenia rejestrów medycznych w dziedzinie onkologii. Ich celem byłoby monitorowanie efektywności opieki nad pacjentami. Zebrane dane, poddane analizie oraz publikowane, byłyby podstawą do premiowania specjalistów oraz ośrodków, które gwarantują najwyższą jakość usług.

Jedną z propozycji przygotowały organizacje pacjenckie, wsparte przez Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej. Zgodnie z projektem wdrożenie systemu rejestrów medycznych w dziedzinie onkologii, wymieniającego dane z rejestrem populacyjnym, kosztowałoby niespełna 30 mln zł w przeciągu kilku lat.

Projekt mógłby być realizowany krok po kroku poprzez tworzenie rejestrów właściwych dla danego obszaru chorobowego, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez decydentów, ekspertów oraz organizacje pacjenckie. Wniosek został złożony w Ministerstwie Zdrowia.

Fundacja Alivia wystąpiła również do Ministra Finansów z prośbą o zapewnienie finansowania projektu z budżetu państwa oraz zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników w instytucjach publicznych w celu analizy zebranych informacji oraz projektowania działań zmierzających do poprawy stanu opieki onkologicznej.

– Pojęcie odpowiedzialności pozostaje nieznane w polskiej onkologii. Płatność za świadczenie bez monitorowania jakości i efektywności sprawia, że cel ośrodka – zapewnienie finansowania – oraz cel pacjenta – zdrowie – pozostają całkowicie rozbieżne – komentuje Bartosz Poliński.

Zmiany zaproponowane przez NFZ mają wejść w życie 1 lipca. Obecnie rozpoczynają się prace w poszczególnych ministerstwach nad projektem budżetu państwa na 2019 r.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.