RODO a prawo pacjenta do bezpłatnej kopii danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Foto: pixabay.com

Przepisy RODO nakładają na administratorów danych, którymi są również szpitale, przychodnie lub inne placówki medyczne, nowe obowiązki.

Pacjenci, których dane są przetwarzane, zostali natomiast wyposażeni w nowe uprawnienia. Pacjenci mają m.in. prawo dostępu do swoich danych osobowych, które mogą zrealizować również poprzez zażądanie ich kopii.

Czytaj więcej: Nowe zasady ochrony danych pacjenta (m.in. w placówkach medycznych) w świetle RODO.

Placówki medyczne przetwarzają dane osobowe dotyczące zdrowia pacjentów w szczególności w prowadzonej dokumentacji medycznej. Realizując zatem ww. obowiązek będą zobowiązane do bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej.

Kopia danych osobowych powinna zostać przekazana niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca lub powinni zostać poinformowani o późniejszym terminie jej przekazania. Jeżeli placówka medyczna nie spełni żądania dostarczenia kopii danych, przysługuje m.in. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Do pobrania: 

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.