Lekarz oskarżony o błąd chce być oceniony szybko i rzetelnie

Środowisko medyczne i prawnicze podkreśla znaczenie opinii biegłego w procesach cywilnych i karnych. Kluczowe znaczenie ma wybór biegłych, którym organ prowadzący postępowanie (prokurator, sąd) zleca wydanie opinii.

Foto: Justyna Koziarz

W tym celu organizowane są między innymi szkolenia, warsztaty i konferencje. Jedna z nich, IV Śląska Konferencja Medyczno-Prawna, odbyła się w piątek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

– Często opinia biegłego sądowego jest tożsama z wyrokiem, poczucie jego odpowiedzialności jest więc bardzo wysokie – powiedział podczas rozpoczęcia konferencji mec. Roman Kusz, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Pierwszą sesję otworzyła dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska wykładem „Znaczenie opinii i opiniowania w procedurach prawnych”, przybliżając m.in. relacje pomiędzy organem sądowym i biegłym. Podkreśliła, że sąd nie może wymagać od biegłego, by poszukiwał faktów, bo powinien je otrzymać od organu procesowego, a następnie rzetelnie ocenić.

Dr Aleksandra Klich w swoim wystąpieniu „Aspekty opiniowania w procedurze cywilnej” mówiła o błędach pojawiających się w opiniach biegłych i wskazywała ich źródła.Ten temat poruszył także w kolejnym panelu dr hab. Robert Pudlo. Zwrócił uwagę na niskie wynagrodzenia i natłok pracy, wynikający z braku dostatecznej liczby biegłych.

Dobry biegły powinien, w jego ocenie, unikać rozwlekłości i manieryczności, nie powinien także pomijać niektórych źródeł informacji i przekraczać swoich kompetencji formalnych. Dr hab. Pudło dodał, że powinien być asertywny. Podkreślił, że należy organizować spotkania biegłych i prawników, tworzyć grupy robocze, wzajemnie się edukować, poprawić komunikację nieformalną i – przede wszystkim – podwyższyć biegłym wynagrodzenia.

W drugiej sesji konferencji, która była poświęcona opiniowaniu sądowo-lekarskiemu z punktu widzenia lekarzy, prof. dr hab. Aleksander Sieroń poruszył wątek nierównej dostępności do nowoczesnych technologii stosowanych w medycynie w kontekście ustawowego obowiązku wykonywania zawodu lekarza w sposób zgodny z aktualną wiedzą medyczną i dostępnymi lekarzowi metodami oraz środkami rozpoznawania i leczenia chorób. Natomiast dr hab. Halina Borgiel-Marek omówiła specyfikę opiniowania w sprawach stomatologicznych.

W sesji interdyscyplinarnej połączono doświadczenia medyków i prawników. O aspektach dobrej opinii biegłego mówił mgr Jakub Hanc. Prokurator Ireneusz Kunert, który kieruje pracami VII Samodzielnego Działu ds. Błędów Medycznych przy Prokuraturze Regionalnej w Katowicach, podzielił się swoim doświadczeniem związanym ze współpracą z biegłymi. Jego zdaniem duże znaczenie ma sposób formułowania pytań do biegłych, często są one zbyt zawiłe i rozbudowane. Prokurator Ireneusz Kunert podziękował Śląskiej Izbie Lekarskiej za działania podejmowane na rzecz pozyskania wykwalifikowanych biegłych z zakresu medycyny.

Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej dr Tadeusz Urban poruszył kwestie błędu medycznego, dodając, że w przypadku wszczęcia postępowania nie powinno dochodzić do przewlekłości. Jest ona niekorzystna dla wszystkich stron i wywołuje długotrwały stres. – Lekarz, który jest podejrzany o popełnienie błędu medycznego, powinien mieć pewność, że jego praca będzie prawidłowo oceniona przez uczciwego człowieka, który ma dostateczną wiedzę i wolę, żeby opiniować. Trzeba pomagać w znalezieniu sprawnych biegłych sądowych, tak by szybko te sprawy doprowadzać do finału bez względu na to, jaki będzie on dla oskarżonego lekarza – powiedział prezes ŚIL.

Kilka lat temu dr Tadeusz Urban zainicjował powstanie w Śląskiej Izbie Lekarskiej prekursorskiego w skali kraju zespołu ds. opiniowania sądowo-lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych. Na prośbę prokuratury lub sądu zespół pośredniczy w poszukiwaniu lekarza specjalisty, który – jako ekspert w danej dziedzinie medycyny – zostaje powołany jako biegły do sporządzenia opinii, choć najczęściej nie jest biegłym wpisanym na listę biegłych sądowych. Powyższa współpraca samorządu lekarskiego z organami wymiaru sprawiedliwości pozwala na wydanie opinii w sprawie o błąd medyczny przez wybitnego fachowca, lekarza praktyka posiadającego wiedzę i wymagane doświadczenie z zakresu, którego dotyczy sprawa.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach dr Stefan Kopocz zwrócił uwagę na brak narzędzi rzetelnej weryfikacji kwalifikacji biegłego ze strony sądu. By zostać biegłym w Polsce, wystarczy: być osobą korzystającą z pełni praw cywilnych i obywatelskich, mieć ukończone 25 lat, posiadać teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie, dawać rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego, wyrazić zgodę na ustanowienie biegłym.

Organizatorami IV Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej byli: Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląska Izba Lekarska, Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach i Samorząd Doktorantów SUM. W tym roku konferencja ma dwie odsłony: czerwcową i październikową. Ta ostatnia będzie w całości poświęcona zagadnieniom związanym z błędem lekarskim.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.