Czy skład flory jelitowej wpływa na skuteczność leczenia?

Do interesujących wyników doszli niedawno francuscy badacze. Zmiany składu bakteryjnej flory jelitowej mogą wpływać na skuteczność leczenia raka nerki.

Foto: pixabay.com

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy skład flory jelitowej (mikrobiomu) wpływa na oporność na nowoczesne terapie raka nerki, z zastosowaniem tzw. inhibitorów punktów kontrolnych.

Według hipotezy badawczej zaburzenia mikrobiomu po antybiotykoterapii powodują spadek aktywności stosowanych leków. Podobną zależność wykazano wcześniej u chorych na czerniaka i nowotwory nabłonkowe.

69 osobom rozpoczynającym leczenie raka nerki z zastosowaniem inhibitora punktu kontrolnego (w tym przypadku był to niwolumab) pobrano próbki kału, spośród których 11 otrzymywało wcześniej antybiotykoterapię.

Po 14 miesiącach obserwacji oporność na leczenie stwierdzono u 73% z nich, podczas gdy w całej grupie chorych u 39%. Badanie próbek kału nie wykazało istotnych różnic w składzie mikrobiomu pomiędzy osobami opornymi i odpowiadającymi na leczenie.

Analizując podgrupę chorych nieotrzymujących antybiotyku wykazano, że osoby odpowiadające na leczenie miały więcej kolonii bakterii Akkermansia muciniphila i Bacteroides salyersiae. Więcej w pracy pt. „Gut microbiome composition to predict resistance in renal cell carcinoma (RCC) patients on nivolumab” dostępnej pod adresem meetinglibrary.asco.org.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.