O dootrzewnowej chemioterapii w hipertermii w czasie ASCO

Podczas kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), który w czerwcu odbył się w Chicago, przedstawiono wyniki badania III fazy, w którym oceniano skuteczność HIPEC u chorych na rozsianego raka jelita grubego.

Panorama Chicago
Foto: pixabay.com

Okazuje się, że dootrzewnowa chemioterapia w hipertermii nie wydłuża całkowitego przeżycia chorych na rozsianego raka jelita grubego.

HIPEC (ang. hyperthermic intraperitoneal chemotherapy) jest procedurą dootrzewnowej chemioterapii w warunkach hipertermii, polegającą na podawaniu leków cytotoksycznych podgrzanych do około 42°C bezpośrednio do jamy brzusznej, po wcześniejszym usunięciu makroskopowych zmian przerzutowych.

Zakwalifikowani chorzy mogli mieć przerzuty nowotworu wyłącznie do otrzewnej. Podczas resekcji możliwie największej liczby przerzutów, 133 z 265 chorych poddano HIPEC. Następnie wszyscy badani otrzymywali sześciomiesięczną chemioterapię. Nie odnotowano różnic w śmiertelności związanej z zabiegiem operacyjnym ani odsetkiem powikłań w ciągu pierwszych 30-dni po operacji.

Przebycie HIPEC wiązało się z niemal dwukrotnie wyższym (24% vs 13,6%) odsetkiem powikłań pooperacyjnych w ciągu 60 dni po zabiegu. Mediana czasu wolnego od nawrotu choroby wyniosła w grupie eksperymentalnej 13,1 miesiąca, a w grupie kontrolnej 11,1 miesiąca. Różnica ta nie była istotna statystycznie. Nie odnotowano również różnic w czasie całkowitego przeżycia (mediana odpowiednio 41,7 i 41,2 miesiąca), ani wskaźniku przeżyć 5-letnich (87% w ramieniu z HIPEC i 88% w grupie kontrolnej).

Źródło: meetinglibrary.asco.org

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.