Bezpłatne szkolenia dla ginekologów i lekarzy POZ

Ponad 220 lekarzy specjalistów w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz położnych może skorzystać w tym roku z bezpłatnych szkoleń, w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności, które prowadzone będą w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Foto: WSZ w Kielcach

Placówka jest referencyjnym ośrodkiem leczenia niepłodności i realizuje ministerialny „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce”.

Szkolenia dotyczyć będą takich zakresów jak: postępowanie diagnostyczne, leczenie niepłodności, opieka psychologiczna oraz organizacja opieki nad parami, które potrzebują pomocy.

Tematyka kursów, określona w wyżej wymienionym programie, została podzielona na różne poziomy – zależnie od wykształcenia uczestników. Odrębnie odbędą się szkolenia dla: specjalistów z dziedziny ginekologii i położnictwa, lekarzy POZ i położnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie http://wszzkielce.pl. Informacje udzielane są również pod numerem telefonu: 41 367 12 63. Rekrutacja trwać będzie do końca września. Szkolenia odbędą się w październiku (1-2 października dla lekarzy specjalistów, 29 października dla położnych i 30 października dla lekarzy POZ). Również w roku 2019 i 2020 planowane są kolejne edycje szkoleń.

Projekt „Szkolenia dla kadry medycznej województwa świętokrzyskiego w zakresie zdrowia prokreacyjnego i standardów leczenia niepłodności” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych oraz budżetu państwa.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.