Młodzi lekarze skorzystają dzięki Pracowni Symulacji Kardiologicznej

Gdański Uniwersytet Medyczny otrzymał środki na utworzenie unikatowej Pracowni Symulacji Kardiologicznej, co poprawi jakość specjalizacyjnego kształcenia kardiologicznego lekarzy poprzez prowadzenie kursów wykraczających poza program specjalizacji.

 

Foto: GUMed

W ramach projektu „Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii” zakłada się przeszkolenie 900 osób, w szczególności lekarzy, rezydentów, stażystów, lekarzy odbywających specjalizację w trybie pozarezydenckim, a także lekarzy specjalistów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Partnerem projektu jest Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, który jest ważnym ośrodkiem kształcenia podyplomowego w dziedzinie kardiologii w Polsce. Umowę o dofinansowaniu podpisali 26 września prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

W spotkaniu udział wzięli również: dr Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku; lider projektu prof. Marcin Fijałkowski z I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed oraz reprezentująca partnera projektu Agata Smoleń, kierownik Działu Programów Badawczych i Badań Klinicznych, Instytut Kardiologii im. Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Obecni byli także prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych oraz Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.

– Cieszę się, że jednostka dedykowana podniesieniu jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii powstanie w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Musimy pamiętać, że choroby serca są pierwszą co do częstości przyczyną zgonów mieszkańców Polski. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w nowoczesną edukację i rozwój innowacyjnych metod kształcenia. Dziękujemy Ministerstwu, że dostrzegło problem i przeznaczyło środki na ten cel. Stwarza to zupełnie nowe możliwości nauczania i przygotowania do pracy w niełatwym zawodzie lekarza– mówił prof. Marcin Gruchała, rektor uczelni.

Projekt przewiduje realizację kursów z zakresu kardiologii wykraczających poza program specjalizacji oraz zakup specjalistycznego sprzętu umożliwiającego prowadzenie kształcenia z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. Zakres szkoleń dotyczy zagadnień opartych o Evidence Based Medicine. Szkolenia zostaną zorganizowane w ramach 3 modułów: echokardiografii przezprzełykowej, kardiologii interwencyjnej oraz szkoleń z tzw. Point of Care.

Do tej pory nie istniała w ofercie edukacyjnej polskich uczelni medycznych zintegrowana forma kształcenia symulacyjnego w zakresie nauczania wysokospecjalistycznego. System nie uwzględnia nabywania praktycznych umiejętności w trybie symulacji medycznych, co odbiega od standardów europejskich. Potrzeba takich szkoleń była podnoszona na spotkaniach zarządów sekcji towarzystw naukowych, w tym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zakres pożądanych kompetencji nabytych w trakcie realizacji projektu przez uczestników jest wynikiem konsultacji ze środowiskiem odpowiedzialnym za kształcenie podyplomowe w zakresie kardiologii.

Jak podkreślił minister Cieszyński, Ministerstwo Zdrowia jest liderem w wykorzystaniu środków na tzw. projekty miękkie, szkoleniowe oraz infrastrukturalne. Ponadto pogratulował sukcesu osobom odpowiedzialnym za przygotowanie projektu, wskazując, że dzięki tego typu inicjatywom zyskujemy specjalistów o wysokich kwalifikacjach z zakresu ochrony zdrowia.

Na cały konkurs w ramach PO WER Ministerstwo Zdrowia przeznaczyło w sumie 80 mln zł. Dofinansowanie otrzyma 12 podmiotów: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (2 umowy), Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie, Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia Sp. z o.o. w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Realizacja projektów przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju, w tym w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego i umiejętności chirurgicznych.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.