Opieka kardiologiczna u kobiet leczonych z powodu raka piersi

Mniej niż połowa kobiet leczonych z powodu raka piersi podlega zgodnej z wytycznymi kontroli kardiologicznej – to wniosku amerykańskich badaczy.

Foto: pixabay.com

Trastuzumab jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko receptorowi ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (human epidermal growth factor receptor 2, HER2), stosowanym, m.in. u kobiet chorych na tzw. HER dodatniego raka piersi, czyli takiego na którego komórkach występuje nadmierna ilość białka HER2.

Do najczęstszych działań niepożądanych leczenia trastuzumabem należy kardiotoksyczność. Z tego powodu wytyczne Narodowej Sieci Ośrodków Onkologicznych w USA (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) zalecają wykonywania badań oceniających czynność mięśnia sercowego (głównie ECHO) przed rozpoczęciem leczenia trastuzumabem oraz w jego trakcie, w odstępach trzymiesięcznych.

Amerykańscy badacze postanowili przyjrzeć się opiece kardiologicznej, jaką otrzymują kobiety leczone z powodu raka piersi oraz ocenić częstość występowania kardiotoksyczności związanej z leczeniem. W tym celu zidentyfikowali w medycznej bazie danych ponad 16 tys. chorych leczonych radykalnie z powodu raka piersi w latach 2009-2014.

U 4,2% z nich doszło do niewydolności serca. Występowała ona częściej wśród kobiet leczonych trastuzumabem oraz otrzymujących chemioterapię z antracyklinami (grupa chemioterapeutyków o działaniu kardiotoksycznym). Do pozostałych czynników ryzyka należały, m.in. nadciśnienie tętnicze, wada zastawkowa i starszy wiek.

Do niewydolności serca dochodziło częściej wśród kobiet podlegających zgodnej z wytycznymi NCCN kontroli kardiologicznej (10,4% vs 6,5%, p <.001). Ogółem wśród 4325 kobiet otrzymujących trastuzumab badanie obrazowe mięśnia sercowego przed rozpoczęciem leczenia wykonano u 73,5%, natomiast zaledwie 46,2% poddawano ocenie podczas dalszej terapii.

Autorzy badania sugerują dyskusję nad obecnymi zaleceniami dotyczącymi kardiologicznego monitorowania pacjentek otrzymujących trastuzumab, aby dopasować częstość wykonywania badań dodatkowych do ryzyka wystąpienia kardiotoksyczności.

Źródło: Mariana L. Henry, Jiangong Niu, Ning Zhang, Sharon H. Giordano and Mariana Chavez-MacGregor: Cardiotoxicity and Cardiac Monitoring Among Chemotherapy-Treated Breast Cancer Patients (w:) „JACC: Cardiovascular Imaging”, vol. 11, Issue 8, August 2018.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.