Sytuacja samotnych opiekunów osób z niepełnosprawnościami do zmiany

Coraz bardziej dostrzegalny staje się problem z zapewnieniem opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia i konieczności natychmiastowej hospitalizacji ich opiekunów.

Foto: pixabay.com

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej o wskazanie rozwiązań systemowych gwarantujących wsparcie i należytą opiekę osobom niesamodzielnym, których jedyny rodzic lub opiekun nagle znajdzie się w trudnej sytuacji zdrowotnej.

Do Rzecznika Praw Pacjenta napływają zgłoszenia samotnych rodziców i opiekunów zależnych osób z niepełnosprawnością, bezradnych w obliczu pogorszenia się ich stanu zdrowia i konieczności hospitalizacji. Problem staje się coraz częstszy z powodu starzenia się naszego społeczeństwa.

Te osoby, wobec braku możliwości zapewniania opieki nad podopiecznym, często nie decydują się na poddanie niezbędnym czynnościom medycznym czy też pobyt w szpitalu, przez co niejednokrotnie narażają swoje zdrowie i życie. Tymczasem zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

– Prawo to ma służyć realizacji kontaktu pacjenta z rodziną. Nie nakłada na podmiot leczniczy przejęcia obowiązku opieki nad osobą towarzyszącą pacjentowi, także w sytuacji, w której osoba z niepełnoprawnościami zostałaby wraz z opiekunem przewieziona do szpitala. Jednocześnie osoba z niepełnosprawnościami nie może zostać przyjęta do podmiotu leczniczego jako pacjent, gdyż nie znajduje się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – zauważa Bartłomiej Chmielowiec w swoim wystąpieniu.

– Konieczność zapewnienia opieki osobie niesamodzielnej towarzyszącej pacjentowi nie została uwzględniona jako zadanie publicznej służby zdrowia. Powyższy problem rodzi ogromne dylematy moralne opiekunów osób niepełnosprawnych – dodaje RPP, zwracając uwagę, że zapewnienie opieki osobie z niepełnosprawnościami powinno być realizowane w ramach pomocy społecznej. Niestety nie zawsze dostępne są w trybie nagłym miejsca w już funkcjonujących instytucjach opieki społecznej.

Dlatego Bartłomiej Chmielowiec poprosił o stanowisko w niniejszej sprawie, a także zapytał o możliwość stworzenia dedykowanego ośrodka stale oferującego pobyt całodobowy w trybie nagłym, w którym przynajmniej przez pierwsze 48 godzin pobytu osoby z niepełnosprawnością, będzie przysługiwać opieka bez względu na kryterium dochodowe.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.