Jak ministerstwo prowadzi konsultacje społeczne?

„To fikcja i jaskrawy przejaw braku szacunku i lekceważenia środowisk, do których są przesyłane” – w taki sposób Prezes NRL Maciej Hamankiewicz określił sposób prowadzenia konsultacji społecznych przez Ministerstwo Zdrowia w liście do wiceministra Igora Radziewicza-Winnickiego.

Ma to związek z otrzymaniem w dniu 12 maja br. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, z prośbą o zgłaszanie uwag w terminie, który upływał… tego samego dnia.

Prezes NRL w liście do Wiceministra Zdrowia Igora Radziewicza-Winnickiego pisze ponadto: „Jednocześnie dziwi fakt ponownego rozpoczynania prac legislacyjnych nad projektem rozporządzenia, który był już konsultowany pod koniec 2013 r. i którego treść uzgodniona została podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Zdrowia konferencji w dniu 19 lutego 2014 r.”.

Maciej Hamankiewicz przypomina, że w wyniku tych konsultacji i uzgodnień uwzględniona została uwaga zgłoszona przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku z dnia 10 stycznia br. Dotyczyła ona skreślenia przepisów nakładających na lekarzy obowiązek powiadamiania organu wydający prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych pacjenta, u którego stwierdzono przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki.

„Samorząd lekarski wyraża nadzieję, że uzgodniony wcześniej tekst projektu rozporządzenia w ww. zakresie pozostanie niezmieniony również w trakcie prac nad nowym, przekazanym przez Pana projektem” – stwierdził Prezes NRL.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.