Bezpłatna pomoc prawna 7 dni w tygodniu

Od początku maja członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie mogą liczyć na szybką i nieodpłatną pomoc prawną. Gwarantuje to umowa z jedną z kancelarii prawniczych zawarta na 12 miesięcy. Pytania można zadawać telefonicznie oraz przesyłać e-mailem lub faksem. Każdy lekarz i lekarz dentysta może liczyć m.in. na 12 porad lub konsultacji w trakcie trwania umowy.

Foto: imageworld.pl

Prawnicy udzielają pomocy w kwestiach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza (sprawy karne i dyscyplinarne, ochrona dóbr osobistych, obrona przed roszczeniami deliktowymi, dochodzenie roszczeń z umów, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, prawa rzeczowe na nieruchomościach służących do wykonywania zawodu) oraz w sprawach związanych z dziedzinami prawa: karnego i wykroczeń, konsumenckiego, ubezpieczeniowego, sąsiedzkiego, rodzinnego, spadkowego, administracyjnego, ochrony danych osobowych, praw rzeczowych na nieruchomości będącej miejscem zamieszkania.

Porady, konsultacje, opinie…

Uprawnionemu lekarzowi i lekarzowi dentyście przysługuje do trzech porad lub konsultacji w miesiącu, przy czym nie więcej niż łącznie 12 w trakcie trwania umowy. Porada prawna to zasugerowanie pytającemu sposobu postępowania w zgłoszonej przez niego sprawie, a konsultacja – udzielenie informacji o powszechnie obowiązujących przepisach, orzecznictwie i poglądach w doktrynie prawnej w zgłoszonym problemie prawnym.

Oprócz porad i konsultacji od prawników kancelarii można uzyskać poniższe dokumenty prawne (jednak o objętości nieprzekraczającej 10 kart):

 • opinia prawna, czyli przyporządkowanie stanu faktycznego ustalonego w trakcie konsultacji lub porady do odpowiedniej normy prawnej, w której znajdzie się interpretacja problemu i zasugerowanie korzystnego rozwiązania,
 • analiza prawna, czyli weryfikacja przesłanego dokumentu prawnego w celu dostosowania go do potrzeb lekarza lub lekarza dentysty,
 • imienny dokument prawny (wezwanie do zapłaty, pozwu, odpowiedź na pozew, sprzeciw, wniosek w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, itp.).

Uprawniony lekarz lub lekarz dentysta może uzyskać do dwóch powyższych dokumentów w trakcie 12 miesięcy.

Jak to działa?

W Centrum Telefonicznej Asysty Prawnej pod numerem telefonu: (22) 647 56 05 dyżurują prawnicy, którzy przez 7 dni w tygodniu, w godz. 9.00-21.00, udzielają porad i konsultacji. Pytania można też wysyłać e-mailem na adres: lekarze@dittmajer.pl lub faksem pod numer: (22) 820 10 21.

Kancelaria ma prawo do rejestrowania rozmów oraz archiwizacji korespondencji faksowej i elektronicznej związanej ze świadczeniem usług, przy czym powierzone dane osobowe będzie przetwarzać wyłącznie w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy zawartej z izbą.

W celu uzyskania pomocy prawnej wynikającej z umowy z kancelarią, lekarz lub lekarz dentysta jest zobowiązany do podania swoich danych kontaktowych oraz numeru prawa wykonywania zawodu. Ponadto konieczne jest przedstawienie informacji o stanie faktycznym oraz, w razie konieczności, przekazanie stosownych dokumentów.

Czego nie obejmuje umowa?

Umowa zawarta z kancelarią nie obejmuje świadczeń z zakresu prawa: budowlanego, bankowego, podatkowego, karnoskarbowego, celnego, autorskiego, patentowego, znaków towarowych, zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz spraw związanych z wywłaszczeniem, podziałem, przekształceniem własnościowym nieruchomości i planem zagospodarowania przestrzennego, a także spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykraczającej poza wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Źródło: OIL Warszawa

Powiązane aktualności

komentarze 3

Skomentuj
 1. Anonim
  Maj 26, 2014 - 03:40 PM

  BARDZO DOBRA INICJATYWA!

  ODPOWIEDZ
 2. Ana Kowalska
  Sty 14, 2015 - 02:35 PM

  Powiem tak, jak jest to komentowane wśród lekarzy. ZA 40 ZŁOTYCH BYŁY DARMOWE PORADY, ZA 60 ZŁOTYCH DAJEMY ZAROBIĆ KANCELARII DITTMAJER. DAWNIEJ RADCOWIE IZBY WSZYSTKO DLA NAS ROBILI ZA DARMO, NIE LICZYLI ILE PISM LEKARZ POTRZEBUJE! NIE BRALI ZA POMOC W SĄDZIE TO BYŁO ZA DARMO!
  Aż człowiek chce spytać, ile władze OIL dostają albo czy dostają za odebranie profesjonalnych darmowych porad i pomoc kancelarii Dittmajer w zarabianiu na lekarzach warszawskiego okręgu!

  Poza tym co to, za hasło darmowe porady niby nagle są!

  DARMOWE PORADY W IZBIE ZAWSZE BYŁY, WYSTARCZYŁO TO BARDZIEJ NAGŁOŚNIĆ!

  ODPOWIEDZ
 3. Porady Prawne
  Paź 15, 2015 - 01:02 PM

  Cóż, nie ulega wątpliwości, że porady prawne musza być dostępne dla każdego, bo przecież wielu ludzi potrzebuje wsparcia fachowca, a nie korzysta z niego, bo nie ma pieniędzy. Poza darmowymi kancelariami, na rynku istnieje wiele profesjonalnych firm, które także świadczą usługi wysokiej jakości z dziedziny prawa.

  ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.