Europejska Unia Lekarzy Specjalistów świętuje jubileusz

W dniach 19-20 października w Brukseli odbyły się posiedzenia organów i sekcji Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (Union Europeenne des Medecins Specialistes, UEMS). Naczelną Izbę Lekarską reprezentował prezes NRL prof. Andrzej Matyja.

Foto: pixabay.com

Specjalna, uroczysta sesja związana z 60-leciem UEMS odbyła się 19 października.

Z tej okazji prezes NRL prof. Andrzej Matyja przekazał na ręce prezesa UEMS prof. Romualda Krajewskiego list, w którym złożył organizacji oraz wszystkim lekarzom zaangażowanym w jej prace gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność przyczyniającą się do rozwoju zawodu lekarza oraz życzył wytrwałości, dalszych sukcesów i satysfakcji z pracy na rzecz środowiska medycznego i w interesie jego pacjentów.

Prezes NRL podkreślił też, że obecnie UEMS zrzesza organizacje reprezentujące lekarzy specjalistów z 40 krajów, szeroko wykraczając poza granice Unii Europejskiej, co jest odzwierciedleniem tego, że lekarze, bez względu na to, skąd pochodzą i gdzie pracują, wykonują ten sam zawód, działają w oparciu o taką samą wiedzę medyczną, posiadają takie same umiejętności i kierują się taką samą misją zawodową.

Sesję otworzył prof. Krajewski, podkreślając, że cieszy go, iż widzi na tej uroczystości tak wielu przedstawicieli krajowych organizacji lekarskich. Podziękował osobom zaangażowanym obecnie i w przeszłości w działalność UEMS. Podkreślił, że praca na rzecz UEMS tysięcy lekarzy reprezentujących organizacje krajowe miała i ma charakter dobrowolny, bez wynagrodzenia. Tym bardziej należy docenić ich zaangażowanie i poświęcany czas.

Od początku swej działalności UEMS podkreślała, że jej głównym celem jest promowanie dla dobra pacjentów najwyższej możliwej kompetencji zawodowej lekarzy specjalistów w Europie i realizuje to poprzez opracowywanie Europejskich Wymogów Szkolenia (ETR), organizowanie egzaminów europejskich oraz ustalanie kryteriów i prowadzenie akredytacji międzynarodowych wydarzeń edukacyjnych.

W imieniu Komisji Europejskiej wystąpił dr Andrzej Ryś, dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności, który podkreślił wieloletnią współpracę pomiędzy UEMS a KE, a także wskazał najistotniejsze kwestie z zakresu zdrowia publicznego, m.in. antybiotykoodporność, szczepienia ochronne, nowe technologie oraz cyfryzacja w medycynie, w których współpraca Komisji i organizacji lekarzy jest niezbędna. Szczególnie zasłużonym dla UEMS lekarzom wręczono odznaczenia. Jednym z nagrodzonych został dr Ryś.

Dr Agnieszka Horała z Poznania zaprezentowała działalność europejskiej sieci lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ginekologii i położnictwa (ENTOG). Dr Horała jest obecnie przewodniczącą tej organizacji, która zrzesza lekarzy z 32 państw i jest wspierana przez Sekcję Specjalistyczną UEMS. Sekretarz UEMS prof. Vassilios Papalois mówił o planach dalszej działalności UEMS, zaznaczając, że organizacja musi nadal kierować się tymi wartościami, które przyświecały jej założycielom 60 lat temu: otwartością, demokracją, proaktywnością utrzymywaniem kontaktu z rzeczywistymi problemami lekarzy specjalistów.

20 października odbyło się posiedzenie Rady UEMS. Delegacja NIL przekazała UEMS swój raport krajowy, w którym szczególną uwagę zwrócono na problemy związane z wniesieniem do Sejmu projektu ustawy zakładającej zniesienie obowiązku szczepień ochronnych oraz związanych z tym działań tzw. ruchów antyszczepionkowych. Kwestię szczepień poruszył w swym wystąpieniu także prezes Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich, podkreślając, że nie do zaakceptowania jest, że w Europie nadal mają miejsce zgony osób nieszczepionych z powodu chorób zakaźnych (np. odry) i że podważanie skuteczności i zasadności szczepień jest widoczne w wielu państwach europejskich, o czym doskonale wiedzą m.in. polscy lekarze.

Prof. Papalois przedstawił raport z działalności UEMS. Organizacja stale rozwija się, rosną liczby akredytowanych zdarzeń, zaakceptowanych ETR, przeprowadzanych egzaminów, partnerów współpracujących z UEMS. Jest to powód do satysfakcji i jednocześnie ogromne wyzwanie organizacyjne. Na koniec prof. Krajewski podkreślił, że UEMS zawsze opowiadała się za dobrowolną i kierowaną przez lekarzy harmonizacją wszystkich etapów ich rozwoju zawodowego w Europie i będzie tę działalność kontynuować.

Marek Szewczyński

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.