Unieszkodliwianie odpadów medycznych

„Samo przekazanie medycznych odpadów zakaźnych, nawet podmiotowi, który dysponuje zezwoleniem na przetwarzanie takich odpadów i zostaje potwierdzone w karcie przekazania odpadów, nie jest wystarczające. Konieczne jest jeszcze ich unieszkodliwienie w sposób przewidziany przepisami” – Jarosław Klimek, radca prawny Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Foto: Marta Jakubiak

Potwierdzeniem unieszkodliwienia jest dokument wydany przez podmiot, który takiego dokonał unieszkodliwienia. To potwierdzenie jest przekazywane także, wraz z jednoczesnym przesłaniem go wytwórcy odpadu, do służb ochrony środowiska.

„Jeśli wojewódzki inspektor ochrony środowiska nie otrzyma tego dokumentu, będzie miał sygnał, że nie dysponuje nim również wytwórca odpadu. A zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy o odpadach ten, kto nie przechowuje dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie, podlega karze aresztu lub grzywny” – pisze mecenas.

Cały tekst w najnowszym wydaniu „Gazety Lekarskiej Premium” (nr 5/2014)

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.