Rok w okręgowych izbach lekarskich. Co deklarują prezesi?

W całej Polsce okręgowe izby lekarskie przystąpiły do realizacji swoich celów. Zapytaliśmy prezesów okręgowych rad lekarskich, co jest dla nich priorytetem w tym roku.

Paweł Barucha, prezes ORL ŚIL w Kielcach

Mnie jako prezesa cały czas najbardziej interesuje ochrona prawna lekarzy i lekarzy dentystów, łącznie z reprezentowaniem ich w sądzie, jeśli oczywiście sprawy dotyczą wykonywania przez nich zawodu. Ten kierunek aktywności będziemy w tym roku rozwijać, ponieważ nasilają się ataki na osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, szczególnie w publicznych placówkach lecznictwa.

Marek Bronisz, prezes ORL w Bydgoszczy

W bieżącym roku wyzwaniem jest dla nas przeprowadzka do własnej siedziby. Obecna znajduje się w bloku mieszkalnym, jest za ciasna i zbyt kosztowna w utrzymaniu. Podjęliśmy już decyzję w tej sprawie, chcemy zaadaptować duży obiekt po firmie komputerowej z istniejącym okablowaniem, wentylacją i klimatyzacją, przez co jego remont będzie mniej obciążający finansowo.

Zbigniew Brzezin, prezes ORL w Częstochowie

Dla nas głównym celem jest dbałość o warunki wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w szeroko pojętym znaczeniu. Zawiera się w tym zarówno zmniejszenie biurokratyzacji pracy lekarza, jak i próba niwelowania wypalenia zawodowego. Nie bez znaczenia jest wprowadzenie ustawy o pozasądowym dochodzeniu roszczeń w ochronie zdrowia. To cele samorządu, na których chcielibyśmy się skupić.

Leszek Buk, prezes ORL LIL w Lublinie

Chcemy w tym roku zakończyć rozbudowę opieki prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów. Rozszerzyć zakres szkoleń, głównie w obszarze kursów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Stworzyć szereg nowych inicjatyw mających na celu integrację środowiska.

Paweł R. Czekalski, prezes ORL w Łodzi

Dla naszej izby rok 2019 będzie rokiem realizacji zobowiązań podjętych na Zjeździe. Jednym z nich, niezwykle ważnym, a może najważniejszym jest praca nad poprawą wizerunku lekarza i samorządu lekarskiego w środowisku oraz społeczeństwie. Nadto będziemy rozwijać wsparcie prawne dla lekarzy i pracować nad informatyzacją izby także w przestrzeni zewnętrznej.

Artur de Rosier, prezes ORL WIL w Poznaniu

Jesteśmy izbą posiadającą pięć rozproszonych na rozległym terenie delegatur. Dlatego chcemy przede wszystkim realizować w praktyce hasło: „Do WIL-u bliżej” i docierać z osobistym przekazem i informacją do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w terenie, by mieli poczucie wspólnoty.

Wojciech Domka, prezes ORL w Rzeszowie

W roku 2013 izba została właścicielem pięknego, ale – niestety – zniszczonego Pałacu Lubomirskich. Po kilku latach intensywnych i kosztownych prac remontowych jesteśmy na finiszu. Mając możliwość wskazania tylko jednego celu na ten rok, uważam, że sukcesem będzie definitywne zakończenie remontu naszej siedziby.

Henryk Grzesiak, prezes ORL w Białymstoku

Moi poprzednicy 25 lat temu wybudowali na wsi pod Białymstokiem Dom Lekarza Seniora, ale nie spełniał on swojej roli i przynosił tylko straty, chcemy więc – i to jest priorytet na ten rok – część budynków sprzedać na hospicjum, a pieniądze zainwestować w rozbudowę naszej siedziby, która stała się już dla nas za mała.

Łukasz Jankowski, prezes ORL w Warszawie

W tym roku kluczowe dla nas będzie wzmocnienie głosu samorządu w przestrzeni publicznej, by w ten sposób zbudować zaufanie lekarzy do izby, która jest dla nich miejscem wsparcia. Jej powołaniem jest m.in. egzekwowanie przestrzegania prawa względem lekarzy.

Ewa Joniec, prezes ORL w Gorzowie Wlkp.

Skupiając się na własnym podwórku, najbardziej w chwili obecnej zależy nam na integracji środowiska i w tym celu będziemy starali się pomagać lekarzom nie tylko w pracy zawodowej, ale i sprawach prywatnych. Pracuje nam się coraz trudniej i jako izba nie możemy stać z boku. Jeśli zajdzie konieczność – będziemy reagować.

Wojciech Kaatz, prezes ORL K-POIL w Toruniu

Największym wyzwaniem i celem będzie aktywizacja i integracja środowiska lekarskiego wokół i poprzez samorząd lekarski. Duży nacisk położymy na organizację szkoleń i kursów, zapewniając wsparcie finansowe, ale też np. udostępniając pomieszczenia izby non-profit celem spotkań dydaktycznych, edukacyjnych i integracyjnych. Chcielibyśmy w ten sposób na Kujawy i Pomorze przyciągnąć więcej stażystów i młodych lekarzy.

Klaudiusz Komor, prezes ORL BIL w Bielsku-Białej

Jesteśmy u progu budowy nowej siedziby, najważniejszym celem w bieżącym roku będzie więc rozpoczęcie tej długo oczekiwanej inwestycji. Mamy już pozwolenie na budowę, jesteśmy w trakcie dogrywania szczegółów i wierzę, że wreszcie po latach starań uda nam się zrealizować te plany.

Tomasz Kozioł, prezes ORL w Tarnowie

W tym roku będziemy kontynuować działania w zakresie obsługi administracyjnej, ubezpieczeniowej (zmiana brokera) i socjalnej, a także organizacji szkoleń, zakładając, że nasze działania przyczynią się do aktywizacji i integracji środowiska lekarskiego izby.

Katarzyna Krystosik-Lasecka, prezes ORL w Koszalinie

Jesteśmy izbą niedużą, nie mamy też dużego środowiska akademickiego, większość naszych członków prowadzi własne praktyki, co sprawia, że jesteśmy słabo zintegrowani. Moim celem na ten rok jest ożywienie kontaktów okręgowej rady lekarskiej z lekarzami i lekarzami dentystami, aby poczuli, że izba to miejsce, gdzie można się dokształcać, uzyskać pomoc czy po prostu się spotkać.

Dariusz Kutella, prezes ORL w Gdańsku

W tym roku odbędzie się w Gdańsku Kongres Polonii Medycznej, którego jesteśmy organizatorem i to jest nasz priorytet. Wszyscy jesteśmy zmobilizowani do pracy przy tej imprezie, która ma wymiar międzynarodowy i zależy nam, aby zarówno merytorycznie, jak i organizacyjne stanąć na wysokości zadania.

Anna Lella, prezes ORL W-MIL w Olsztynie

Rok 2019 będzie kolejnym rokiem realizacji bieżących zadań samorządu – ułatwiania dostępności do pomocy prawnej, informatycznej, działań integrujących środowisko, szkoleń z zaangażowaniem nowych technologii, a także rozbudową oferty kursów praktycznych.

Ryszard Mońdziel, prezes ORL w Płocku

Dla naszej izby zadaniem na ten rok jest utworzyć prawdziwą sztafetę pokoleń, rozumianą jako zacieśnienie kontaktów młodych lekarzy z seniorami. Ma działać w dwie strony – doświadczeni zawodowo lekarze będą przekazywać lekarskiej młodzieży swoją wiedzę, nie tylko medyczną, a młodzież będzie się z nimi dzielić tym, co najnowsze w medycynie oraz pomagać się w tym odnaleźć. To jedna z form budowania relacji mistrz-uczeń.

Marzena Plucińska, prezes ORL w Zielonej Górze

W tym roku naszym priorytetem będzie budowanie historycznego lubuskiego portretu naszej izby. Z jednej strony chcemy uhonorować naszych protoplastów i seniorów, którzy tworzyli lubuską medycynę oraz tutejszy samorząd lekarski, z drugiej zachować ich czyny w pamięci dla potomnych, wydając publikację na ten temat, co będzie się łączyło z obchodami 30-lecia naszej izby.

Artur Płachta, prezes ORL WIL w Warszawie

Naszym celem jest, aby składka opłacana przez lekarzy w rożnych formach wróciła do wpłacających (ubezpieczenie OC dla wszystkich spełniających kryteria lekarzy, opłacanie kształcenia ustawicznego, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla seniorów oraz spotkań koleżeńskich, które lekarze wojskowi wraz z likwidacją Wojskowej Akademii Medycznej traktują jako swój obowiązek).

Jolanta Smerkowska-Mokrzycka, prezes ORL w Opolu

Priorytetem jest dla nas pomoc lekarzom i lekarzom dentystom prowadzącym własne praktyki, ale też pracującym w publicznych i niepublicznych placówkach opieki zdrowotnej w przejściu z formy papierowej na elektroniczną. Weszły e-zwolnienia, ale za chwilę wejdzie obowiązek prowadzenia dokumentacji elektronicznej i obawiamy się problemów, zwłaszcza wśród lekarzy starszych wiekiem.

Robert Stępień, prezes ORL w Krakowie

Wiodącym celem na ten rok jest wprowadzenie się z powrotem do własnej siedziby po kapitalnym remoncie, który trwa od zeszłego roku. To dla nas sprawa kluczowa, ponieważ otwiera nowe możliwości prowadzenia kształcenia podyplomowego, działalności kulturalnej, Klubu Lekarza i innych aktywności. W wynajętych pomieszczeniach działamy w ograniczonym zakresie.

Tadeusz Urban, prezes ORL ŚIL w Katowicach

Najważniejsze w tym roku będzie dla nas promowanie i rozwijanie kształcenia podyplomowego. Zależy mi, aby stworzony przez nas ośrodek działał sprawnie, by jak najwięcej kolegów mogło we własnej izbie skorzystać z kursów i szkoleń, bez konieczności jeżdżenia do ośrodków oddalonych wiele kilometrów od miejsca zamieszkania i pracy. Chcemy im tym ułatwić dostęp do edukacji.

Magda Wiśniewska, prezes ORL w Szczecinie

Wiodącym celem na ten rok jest wprowadzenie się z powrotem do własnej siedziby po kapitalnym remoncie, który trwa od zeszłego roku. To dla nas sprawa kluczowa, ponieważ otwiera nowe możliwości prowadzenia kształcenia podyplomowego, działalności kulturalnej, Klubu Lekarza i innych aktywności. W wynajętych pomieszczeniach działamy w ograniczonym zakresie.

Paweł Wróblewski, prezes ORL DIL we Wrocławiu

Rozbudowa siedziby naszej izby będzie najważniejszym zadaniem na ten rok. Zaczęło już nam brakować przestrzeni, dokupiliśmy więc stojący obok budynek, który po zaadaptowaniu zwiększy nasz zasób lokalowy, a zarazem stworzy możliwości dalszego rozwoju działalności statutowej. Przeniesiemy tam m.in. archiwum i sąd lekarski.

Opracowanie: Lucyna Krysiak

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.