O postępach techniki w służbie medycyny na Kongresie Polonii Medycznej

Szanowne Koleżanki i Koledzy, w dniach 29 maja – 1 czerwca 2019 roku odbędzie się w Gdańsku X Kongres Polonii Medycznej/III Zjazd Lekarzy Polskich, który organizowany jest przy współpracy NIL, gdańskiej OIL oraz Federacji.

Foto: Marta Jakubiak

Tematem jego będą „Postępy techniki w służbie medycyny”.

W ciągu lat Kongresy ewoluowały od początkowo wydarzenia polonijnego poprzez polonijno-medyczne, do wydarzenia, którego celem jest, poza wysokim poziomem naukowym, stanowienie atrakcyjnej platformy porozumienia pomiędzy wszystkimi lekarzami polskojęzycznymi.

Zawartość naukowa Kongresu jest różnorodna, tak jak różne są nasze specjalizacje. Jest to siłą, a zarazem słabością, spotkania. Siłą, bo pozwala każdemu z uczestników na znalezienie interesujących dla siebie wykładów w swojej i w innych specjalnościach, słabością, bo różnorodność tematyczna prowadzi do braku zainteresowania firm farmaceutycznych sponsorowaniem Kongresu/Zjazdu.

Gwarancją wysokiego poziomu spotkania są jego uczestnicy – niejednokrotnie autorzy 400 czy 500 publikacji, autorzy podręczników w swoich dziedzinach, redaktorzy znaczących pism międzynarodowych oraz dobrze osadzeni w realiach swojej pracy praktycy.

 Kongres zaplanowany jest w taki sposób, ażeby wszystkim jego uczestnikom dać czas i sposobność do spotkań i nawiązania kontaktów z interesującymi ich wykładowcami. Naszą ambicją jest umożliwienie udziału w spotkaniu też kolegom będącym w znacznie gorszej sytuacji ekonomicznej, żyjącym w miejscach, w których historia sprawiła, ze niejednokrotnie niełatwo jest być Polakiem.

Zapraszam do poparcia i wzięcia udziału w X Kongresie, na którym w życzliwej atmosferze i we wspaniałym miejscu, można będzie dowiedzieć się o najnowszych postępach techniki w służbie medycyny oraz o tym co oznacza być Polakiem i lekarzem w Chicago, Monachium, Gdańsku, Lucku czy Kiszyniowie.

Dla zapoznania się z postępem przygotowań i programem Kongresu, zapraszam na stronę poloniamed2019.pl. Dla poznania Federacji zapraszam na stronę poloniamed.org, gdzie znajdziecie Państwo też informacje o wszystkich polonijno-medycznych spotkaniach. Będziecie na nich, Państwo, zawsze mile widzianymi gośćmi. Najbliższe spotkania odbędą się w Bad Gastein (Austria), Druskiennikach (Litwa) i Kamieńcu (Białoruś).

Z wyrazami szacunku i serdecznym zaproszeniem

Janusz Kasina, M.D.

Prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.