Priorytety Ośrodka Współpracy Zagranicznej NRL

Na posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej 14 grudnia 2018 r. powołano kierowników ośrodków na kolejną kadencję. Jaką wizję działania ma Wojciech Domka, kierownik Ośrodka Współpracy Zagranicznej NRL?

Foto: pixabay.com

Na czym skupi się uwaga OWZ?

Problemy lekarzy i lekarzy dentystów w większości krajów są bardzo podobne. Przekonujemy się o tym, spotykając za granicą kolegów wykonujących ten zawód i dyskutując z nimi o systemach opieki zdrowotnej.

Z tych rozmów przeważnie wynika, że nawet w państwach, w których przeznacza się na zdrowie kilkakrotnie więcej środków niż w Polsce, nie wszystko funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami białego personelu.

Napotykamy więc na podobne jak u nas trudności i możemy je wspólnie rozwiązywać. Ośrodek powinien zdecydowanie zacieśnić współpracę z bliźniaczymi organizacjami, szczególnie w krajach europejskich. Dotychczasowa współpraca dawała często bardzo dobre efekty. Kilku kolegów zajmowało bądź wciąż zajmuje ważne funkcje w zarządach wielu międzynarodowych organizacji.

Ale przynależność do nich budziła też kontrowersje…

Dlatego w tym roku chciałbym zweryfikować nasze członkostwo w kilku organizacjach, zastanowić się nad jego celowością, analizując wynikające z tego członkostwa korzyści. Należy również rozważyć zasadność przynależenia do innych struktur.

Chciałbym zacieśnić współpracę z Polonią medyczną. Trzeba wykorzystać pozytywne nastawienie i oferowaną nam czasem pomoc przez lekarzy z krajów bardziej zamożnych. Musimy też wesprzeć naszych kolegów z krajów biedniejszych, w których dopiero planuje się ustawowe zmiany tworzące samorząd lekarski, który sprawowałby pieczę nad wykonywanym przez nich zawodem.

Czy polscy lekarze mają niedosyt kontaktów ze środowiskami medycznymi za granicą?

Myślę, że wielu kolegów ma doskonałe kontakty z lekarzami z zagranicy. Organizowane są wspólne konferencje, kursy itp. Ośrodek będzie wspierał oczywiście wszelkie merytoryczne formy współpracy, niemniej jednak powinien skupić się na kontaktach z organizacjami, które działają w obszarze organizacji i poprawy warunków pracy czy szkoleń służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Czego lekarze oczekują od samorządu lekarskiego w tym zakresie?

Chcemy to ustalić. Mam nadzieję, że niebawem koledzy podzielą się swymi oczekiwaniami, które postaramy się spełnić.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.