Szkolenia bez punktów edukacyjnych

Do Zespołu Radców Prawnych NIL wpłynęło zapytanie dotyczące kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie medycyny estetycznej przez przedsiębiorców niewpisanych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe.

Foto: pixabay.com

Odpowiedź zawarta jest w art. 19 ust. i 19a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

– Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzone przez inne podmioty niż wymienione w art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2, jest działalnością regulowaną – mówi Małgorzata Brzozowska-Kruczek, radca prawny Naczelnej Izby Lekarskiej.

– Przedsiębiorca, aby wykonywać taką działalność, musi spełniać warunki określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz uzyskać wpis w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonym przez właściwą izbę lekarską – informuje mec. Małgorzata Brzozowska-Kruczek.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.