Dyrektor ŚCO: Większa rola koordynatorów pacjenta onkologicznego

Trwa pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej. O zmianach, jakie niesie z punktu widzenia zarówno lekarzy, jak i pacjentów, mówi prof. Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Foto: archiwum ŚCO, pixabay.com

Po wprowadzeniu Krajowej Sieci Onkologicznej pacjenci, niezależnie od miejsca zamieszkania, będą mieli zapewnioną opiekę na tym samym poziomie.

Obawy co do zwiększonej ilości obowiązków lekarza po wejściu w życie zmian są nieuzasadnione, ponieważ w pilotażu rozszerzono rolę koordynatorów (opiekunów) pacjenta onkologicznego już na etapie diagnostyki, aby przejęli część obowiązków lekarza i zapewnili pacjentowi szybsze i sprawniejsze przejście przez ten etap, prowadząc go niemal za rękę.

W ramach pilotażu analizowane będą podstawowe elementy wytycznych postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, czyli zakresy realizacji niezbędnych etapów diagnostyki i leczenia. Na przykład w raku płuca monitorowany będzie sposób przygotowania pacjenta do momentu podjęcia decyzji terapeutycznej (konsylium), poprzez wcześniejsze sprawdzenie, czy wykonano TK klatki piersiowej, bronchoskopię, ocenę stanu ogólnego itd.

Mimo że są to podstawowe, niezbędne i obowiązujące od lat etapy diagnostyki, wielu pacjentów trafia na konsylia bez pełnej diagnostyki, co wydłuża czas leczenia onkologicznego i utrudnia uzyskanie dobrego wyniku. W ramach pilotażu te problemy będą monitorowane, ponieważ bez zebrania i przeanalizowania danych z zakresu organizacji opieki onkologicznej, dodatkowo uzupełnionych o informacje o stopniu zaawansowania choroby, nie jesteśmy w stanie poprawić sytuacji pacjentów onkologicznych.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę listę mierników, ocenie będzie podlegać sposób realizacji konkretnych zaleceń, które są również związane z obowiązującymi, opublikowanymi wytycznymi klinicznymi, na przykład w raku jajnika ocenie i ewentualnej poprawie podlegać będzie efektywność zabiegu operacyjnego, w raku odbytnicy dążyć będziemy do zwiększenia odsetka chorych leczonych z zastosowaniem radioterapii przedoperacyjnej, a w raku płuca – do zwiększenia odsetka pacjentów, u których zastosowano optymalne leczenie skojarzone, ze szczególnym uwzględnieniem radiochemioterapii jednoczasowej.

W ustawie ministerialnej mierniki jakości opieki są wyszczególnione, są one oczywiste dla każdego onkologa i w codziennej praktyce powinny być przestrzegane, ale wiemy, że nie wszędzie ma to miejsce. Dlatego podejmujemy działania, aby pacjent, niezależnie od miejsca swojego zamieszkania, był diagnozowany i leczony według jednakowych standardów, zgodnie z ideą powszechności i jednorodności leczenia. Naszym dążeniem jest, aby podobne zasady dotyczyły również diagnostyki i leczenia wszystkich nowotworów.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.