Przychodzi wena do lekarza. Jak zostać publicystą roku?

Regulamin kategorii „Publicysta roku” Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Przychodzi wena do lekarza” – edycja 2018.

Foto: pixabay.com

Kategoria „PUBLICYSTA ROKU” ma na celu wyłonienie najlepszego w danym roku autora literackiego tekstu publicystycznego wydrukowanego w piśmie okręgowej izby lekarskiej, „Gazecie Lekarskiej” lub wydawnictwie „Medycyna Praktyczna” („pisma”);

Autorem tekstu nie może być członek jury powołanego przez organizatora konkursu;

Tekst zgłasza jego autor lub pismo, w którym tekst się ukazał (kolegium redakcyjne lub redakcja lub redaktor naczelny lub wydawca), do 29 marca 2019 roku na adres wena@mp.pl.

Można zgłosić tylko jeden tekst jednego autora. W przypadku niezależnego zgłoszenia większej liczby tekstów tego samego autora, decyzję o wskazaniu tekstu konkursowego podejmie autor.

Zgłoszenie droga e-mailową powinno zawierać załącznik z następującymi informacjami: tytuł i pełną treść publikacji, imię i nazwisko autora, telefon komórkowy, datę wydania tekstu oraz nazwę wydawnictwa. W przypadku zgłoszenia przez pismo dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za zgłoszenie. 

W tytule zgłoszenia należy wpisać „PUBLICYSTA ROKU”.

Zgłoszenie tekstu może być poprzedzone konkursami wewnętrznymi w pismach lub głosowaniem członków izby lekarskiej, na podstawie autonomicznego regulaminu.

Zwycięzca otrzymuje tytuł „Lekarz – Publicysta  Roku” i statuetkę konkursu.

Nagrodą specjalną jest publikacja zwycięskiego tekstu w specjalnym wydawnictwie  „Medycyny Praktycznej” i „Gazecie Lekarskiej”.

Na każdym etapie Konkurs może zostać odwołany przez jury, bez podania przyczyny.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.