Zasady wystawiania recept będą uproszczone

W piśmie do prezesa NRL Andrzeja Matyi, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński poinformował o podjętych czynnościach zmierzających do wsparcia lekarzy w zakresie obowiązku oznaczania poziomu refundacji leków na receptach.

Foto: Marta Jakubiak

Efekt prac ma zostać przedstawiony do końca marca, kiedy projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych.

Jest to odpowiedź na pismo prezesa NRL do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego z początku lutego, w którym zostały przypomniane wieloletnie apele środowiska lekarskiego o uproszczenie zasad wystawiania recept, w szczególności o zdjęcie wspomnianego obowiązku oznaczania poziomu refundacji leku i związaną z tym odpowiedzialnością finansową.

Prezes NRL zaznaczył, że prawo do refundacji powinno być dekretowane na etapie realizacji recepty – rolą lekarza pozostaje dobranie właściwego leku i na tym powinien skoncentrować swoją uwagę. W ocenie prof. Andrzeja Matyi wprowadzenie e-recept stwarza możliwość realizacji powyższego wniosku środowiska lekarskiego, w związku z tym zaapelował o jak najszybsze podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie oraz o włączenie samorządu lekarskiego na najwcześniejszym etapie tego procesu.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.