Przełamywać stereotypy rodziców i lekarzy

Dzieci dotknięte problemem moczenia nocnego trafiają do lekarza zbyt późno lub wcale. Tymczasem wczesna diagnostyka i leczenie pozwala uchronić je przed poważnymi psychicznymi i emocjonalnymi konsekwencjami tego schorzenia. Przypomina o tym kampania społeczno-edukacyjna pod hasłem „Moczeniu nocnemu powiedz: Dobranoc!”.

Powiększ plakat

Jeszcze do niedawna sądzono, iż przyczyną moczenia nocnego u dzieci są zaburzenia emocjonalne. Obecnie, dzięki badaniom epidemiologicznym wiadomo, iż jest odwrotnie – zaburzenia emocjonalne są skutkiem moczenia a nie jego przyczyną. Medycyna dysponuje skutecznymi metodami terapii tego zaburzenia niezależnie od jego przyczyny i może być ono rozpoczęte oraz efektywnie leczone przez lekarza pierwszego kontaktu.

Zjawisko moczenia nocnego może być u dziecka źródłem niskiej samooceny, prowadzić do wycofania i postaw aspołecznych, może wiązać się z zaburzeniami uwagi i koncentracji a tym samym powodować pogorszenie wyników w nauce. Dzieci dotknięte tym problemem, odczuwając lęk przed kompromitacją, nie uczestniczą w wyjazdach szkolnych związanych z noclegiem.

Zdaniem ekspertów moczenie nocne u dzieci powyżej 5 roku życia uważa się za nieprawidłowe oraz wymaga pilnej diagnostyki i leczenia. To dość powszechne zjawisko (według szacunków specjalistów dotyczy ok. 300 tys. dzieci w tej grupie wiekowej) wywiera ogromny wpływ na jakość życia dziecka, jak i funkcjonowanie całej rodziny.

Narzędziem pomocnym w przeprowadzeniu diagnozy i ustaleniu właściwego leczenia dla dziecka moczącego się w nocy są wytyczne opracowane przez zespół ekspertów przy Ministerstwie Zdrowia. Stworzenie ich miało na celu zwrócenie uwagi środowiska medycznego na istotny problem w opiece nad dziećmi, jakim jest moczenie nocne, jak również wprowadzenie jednolitego standardu postępowania zarówno przez lekarzy rodzinnych oraz specjalistów.

Celem kampanii „Moczeniu nocnemu powiedz: Dobranoc!” jest zwiększenie wiedzy rodziców i lekarzy w zakresie moczenia nocnego u dzieci oraz przełamanie funkcjonujących na ten temat stereotypów. Ma ona też za zadanie popularyzację wśród nich serwisu edukacyjnego moczenieudzieci.pl zawierającego kompendium wiedzy i porad w zakresie moczenia nocnego u dzieci.

Wprowadzenie refundacji leczenia farmakologicznego w postaci desmopresyny niewątpliwie poprawiło dostępność do leczenia szerokiej grupie dzieci, które dotychczas nie mogły być leczone z powodów ekonomicznych.

W ramach kampanii prowadzone są też aktywności w mediach społecznościowych, natomiast w największych miastach w Polsce organizowane są spotkania edukacyjne dla rodziców oraz indywidualne, bezpłatne badania konsultacyjne w placówkach medycznych (22 maja w Szczecinie, 29 maja w Łodzi, 10 czerwca w Warszawie). Planowane działania w ramach kampanii mają zasięg ogólnopolski i potrwają do końca 2014 roku.

Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci. Patronat honorowy nad imprezą objął Rzecznik Praw Dziecka, natomiast patronat merytoryczny sprawuje Polskie Towarzystwo Pediatryczne.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.