Powstało samodzielne stanowisko ds. kształcenia lekarzy dentystów

W Ministerstwie Zdrowia, w strukturach Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki, utworzono samodzielne stanowisko ds. kształcenia lekarzy dentystów.

Foto: Mariusz Tomczak

Samorząd lekarski, a zwłaszcza działające w nim środowisko stomatologów, ten fakt cieszy, ale liczy na więcej.

– Choć ostateczna decyzja w tej sprawie różni się od poczynionych w zeszłym roku ustaleń, potraktować ją trzeba jako wstęp do zapewnienia sprawom stomatologicznym należytej promocji – mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Cisło.

– Od dawna czyniliśmy starania o umiejscowienie w strukturach Ministerstwa Zdrowia struktury odpowiedzialnej za koordynację prac legislacyjnych i zarządzania, mającą dbać o uwzględnienie w tych pracach specyfiki związanej z wykonywaniem zawodu i prowadzeniem działalności leczniczej przez lekarzy dentystów – dodaje wiceprezes NRL.

Jak wynika z pisma skierowanego przez Ministerstwo Zdrowia do Naczelnej Izby Lekarskiej, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zostanie niezwłocznie poinformowany o wynikach naboru na nowo powstałe stanowisko.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.