Recepty: lekarz może być ukarany podwójnie

W lutym Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, tym samym zmieniając zasady prowadzenia kontroli świadczeniodawców przez NFZ i nakładania kar na lekarzy za popełnione błędy.

Foto: Krzysztof Białoskórski / Sejm RP

W myśl jej zapisów, jeśli lekarz popełni jedną z nieprawidłowości przewidzianych w ustawie, np. nie odnotuje w dokumentacji medycznej informacji uzasadniających ordynację danego leku, m.in. rozpoznania, wówczas po pierwsze może być zobowiązany na podstawie obowiązujących już przepisów do zwrotu nienależytej kwoty refundacji, a po drugie – na podstawie nowych przepisów, gdy został poddany kontroli, która wykazała taką nieprawidłowość, może zostać ukarany karą administracyjną, sięgającą równowartości refundacji leków w okresie objętym kontrolą.

– Kontrole NFZ nierzadko obejmują okres roku czy dwóch lat i jeśli kontroler znajdzie jedną receptę z jedną ordynacją, dla której nie będzie uzasadnienia w dokumentacji medycznej, to lekarz będzie zobowiązany do zwrotu refundacji tego leku, a dodatkowo będzie mógł zostać ukarany karą administracyjną sięgającą równowartości wszystkich leków refundowanych, również tych wystawionych prawidłowo, które zaordynował w okresie objętym kontrolą. Ustawa co prawda przewiduje konieczność miarkowania kar, ale potencjalnie taka maksymalna wysokość kary administracyjnej jest możliwa – wyjaśnia Wojciech Idaszak, radca prawny NIL.

W październiku 2018 r. przepisy te były negatywnie zaopiniowane przez samorząd lekarski na etapie prac rządowych. – Podjęliśmy starania, żeby odwrócić te negatywne zapisy i uświadomić, jakie skutki z nich wynikają, bo wydaje się, że nie wszyscy mieli tego świadomość – mówi Wojciech Idaszak. Do wszystkich senatorów lekarzy, Marszałka Senatu, a także do Ministra Zdrowia prezes NRL Andrzej Matyja skierował listy, w których wskazał negatywne skutki tej regulacji. – Na Komisji Zdrowia padła deklaracja senatora Konstantego Radziwiłła, że w okresie vacatio legis, czyli trzy miesiące od daty opublikowania ustawy w dzienniku ustaw, zostanie podjęta przez Senat inicjatywa ustawodawcza, by przepisy te uchylić – relacjonuje. Przystał na to minister Cieszyński. I z taką deklaracją projekt został przyjęty przez Senat. – Samorząd będzie bacznie śledził tę sprawę, zabiegając o jak najszybszą zmianę niekorzystnych zapisów, zanim jakikolwiek lekarz zostanie ukarany – deklaruje prawnik.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.