Prawo pacjenta do poufności medycznej

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Pacjenta „Prawo pacjenta do poufności medycznej”.

Poprzednie trzy edycje spotykały się z serdecznym odbiorem i wielkim zainteresowaniem ze strony środowiska naukowo – studenckiego z całej Polski.

Wydarzenie ma stanowić plaformę do wspólnej debaty nad najistotniejszymi zagadnieniami, które dotyczą problematyki pacjentów i ich przestrzegania ich praw. Ponadto będzie stanowić spotkanie zarówno gremium ekspertów i praktyków branży prawa medycznego oraz studentów i młodych naukowców, zainteresowanych tą dziedziną.

Do debaty zostali zaproszeni nie tylko przedstawiciele środowiska prawa, ale też przedstawiciele zawodów medycznych i studenci kierunków medycznych oraz pokrewnych. Podejmowane przez uczestników konferencji tematy, będą stanowiły asumpt do merytorycznej dyskusji, która odbędzie się po każdym z paneli.

Patronem medialnym konferencji jest „Gazeta Lekarska”.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.