Kongres ECCN po raz pierwszy w Polsce

W dniach 5-8 czerwca w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się, po raz pierwszy w Polsce, European Congress of Clinical Neurophysiology (ECCN).

Patronat medialny nad kongresem objęła „Gazeta Lekarska”.

Gospodarzem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej, którego funkcję prezesa pełni dr hab. Maria Ejma, prof. nadzw. honorowy patronat nad 17. ECCN objęli: rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. dr hab. Marek Ziętek, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Udział w Kongresie potwierdziło ponad 500 uczestników, w tym międzynarodowe grono naukowców  i lekarzy, specjalizujących się w elektrofizjologicznych metodach analizy  czynności ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Wykłady i sympozja ekspertów oraz wyniki prac doświadczalnych przedstawią aktualny stan wiedzy w dziedzinie neurofizjologii, z licznymi odniesieniami do jej zastosowania w praktyce klinicznej. Organizatorzy szczególną wagę przykładają do kształcenia młodych naukowców i pracowników technicznych, przygotowując szeroki panel warsztatów (m.in. z zakresu elektroencefalografii, elektromiografii, neurografii, potencjałów wywołanych) oraz kursów edukacyjnych.

Kongres ma na celu stymulowanie rozwoju badań nad czynnością układu nerwowego, stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji neurofizjologów klinicznych oraz stworzenie platformy dla międzynarodowej wymiany doświadczeń i współpracy. Wysoki poziom i interesujący przebieg Kongresu zapowiada udział w nim międzynarodowych ekspertów w neurofizjologii klinicznej, m.in.:  prof. Claudio Babiloni z Włoch, prof. Hugh Bostock z Wielkiej Brytanii, prof. David Burke z Australii, prof. Walter Paulus z Niemiec, prof. Piotr Olejniczak z USA, prof. Ivan Rektor z Czech, prof. Jonathan Cole z Wielkiej Brytanii, prof. Anna Kostera-Pruszczyk z Polski, prof. Ulf Ziemann z Niemiec.

European Congress of Clinical Neurophysiology 2019 będzie współfinansowany (w ramach umowy nr 768/P-DUN/2019) ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.