Wielkopolska: dla pacjentów i środowiska

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 województwo wielkopolskie planuje wpierać liczne przedsięwzięcia z zakresu ochrony zdrowia. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na pomoc będą mogli liczyć zarówno poszczególni lekarze, jak i całe placówki.

Ratusz w Poznaniu. Foto: Marta Jakubiak

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący działalność jako przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie na wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług. Wsparcie będzie można też uzyskać na takie działania, jak np. udział w szkoleniu (dla siebie lub pracownika) bądź na doradztwo. W grę prawdopodobnie wchodzą nie bezzwrotne dotacje, lecz pożyczki.

Walka z chorobami krążenia

Dofinansowanie uzyskają także podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz powstałe z ich przekształceń. Na co? Przede wszystkim na działania służące poprawie dostępności i jakości usług zdrowotnych, szczególnie w zakresie chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego oraz psychicznych.

W trosce o czyste powietrze

Publiczne placówki będą mogły liczyć na pomoc w realizacji działań z zakresu informatyzacji służby zdrowia, a także profilaktyki zdrowotnej oraz programów rehabilitacji zdrowotnej. Lekarze-przedsiębiorcy i jednostki publiczne uzyskają również wsparcie na poprawę efektywności energetycznej budynków. Korzyści dzięki temu odczuje wiele osób, zresztą nie tylko w Wielkopolsce, gdyż zmniejszy się emisja do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów.

Listopad? A może grudzień?

Nie można jeszcze składać wniosków o dofinansowanie z jakichkolwiek programów przewidzianych na lata 2014-2020, gdyż są one w trakcie ostatecznego opiniowania. Dopiero po uzyskaniu akceptacji przez Komisję Europejską zostaną rozpisane pierwsze konkursy. Najprawdopodobniej nastąpi to pod koniec roku.

ls

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.