Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie – przeszłość i przyszłość

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie zostało założone w 1989 roku jako Koło Medyków Polaków Litwy, a od 1993 roku jest zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości Litwy jako odrębna organizacja społeczna.

Działalność PSML oparta jest na aktach prawnych i Konstytucji Republiki Litewskiej, a jej celem jest m.in.:

  • niesienie pomocy zmierzającej ku poprawie sytuacji zdrowotnej mieszkańców Wileńszczyzny, w większości zamieszkałej przez Polaków, gdzie wskaźniki zdrowotne są gorsze, aniżeli średnie w kraju;
  • prowadzenie stałej działalności oświatowo-medycznej w języku polskim, na łamach prasy i w polskich audycjach na antenie radia litewskiego;
  • świadczenie praktycznej pomocy w kształceniu młodzieży polskiej na Litwie (kursy przygotowawcze dla pragnących studiować medycynę, dokształcanie w kierunkowych przedmiotach na studia medyczne, pośredniczenie w organizowaniu praktyk medycznych dla studentów uczelni z Litwy i Polski i inne formy kształcenia);
  • doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia (dzięki dobrym kontaktom z NIL, z pomocą i pośrednictwem Konsulatu RP w Wilnie, lekarze Polacy na Litwie mają szerokie możliwości nieodpłatnego dokształcania się w Polsce (przykładowo: w latach 1989-2004 lekarze stowarzyszenia 212 razy skorzystali z dokształcających staży w Polsce, a dokształcanie było organizowane przez NRL i z pomocą okręgowych izb lekarskich).

Postulaty Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie związane z rekrutacją na studia medyczne w Polsce są następujące:

  • przyznanie konkretnej, stałej puli stypendiów rządu RP dla kandydatów z Litwy na studia medyczne w Polsce;
  • zapewnienie (utrzymanie) stypendium rządu RP kandydatom z Litwy, którzy słabiej wypadną na drugim etapie rekrutacji, ale po roku przygotowawczym w Łodzi uzyskają wyniki, kwalifikujące ich na studia medyczne;
  • zapewnienie kandydatom z Litwy na rocznym kursie przygotowawczym wzmocnionej nauki biologii, chemii i fizyki, a nie języka polskiego, który często jest słabym punktem maturzystów z Ukrainy czy Białorusi (gdyż na co dzień mówią najczęściej po rosyjsku);
  • umożliwienie przedstawicielom PSML uczestnictwa – w roli obserwatorów z głosem doradczym – w obu etapach rekrutacji na studia medyczne;
  • powołanie grupy roboczej z udziałem przedstawicieli Forum Rodziców i PSML w celu opracowania optymalnych rozwiązań oraz przejrzystych zasad dla wszystkich kandydatów.

Żródło: psml.lt

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.