Becikowe na dziecko. 1000 zł dla członka izby lekarskiej

W Świętokrzyskiej Izbie Lekarskiej lekarze i lekarze dentyści mogą liczyć na „becikowe”. Jego wysokość nie jest symboliczna.

Foto: pixabay.com

Okręgowa Rada Lekarska Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej podjęła uchwałę w sprawie wypłacania jednorazowego zasiłku w kwocie 1000 zł z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka przez lekarza i lekarza dentystę, który jest członkiem świętokrzyskiej izby.

Zasiłek przysługuje na każde żywo urodzone lub przysposobione dziecko.

Jest wypłacany na wniosek uprawnionego lekarza niezalegającego w opłatach z tytułu składek członkowskich oraz którego przynależność do Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej wynosi minimum 12 miesięcy. W przypadku, gdy oboje rodzice są lekarzami, świadczenie przysługuje tylko jednemu z nich. Uchwała obowiązuje od 1 lipca 2019 r.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.