8 na 10 pacjentów z cukrzycą ma powikłania sercowo-naczyniowe

Powikłania sercowo-naczyniowe dotyczą ośmiu na dziesięciu pacjentów z cukrzycą. Z prognoz dotyczących przyczyn umieralności wynika, że do 2030 r. umieralność z powodu cukrzycy, w tym z powodu powikłań kardiologicznych, wzrośnie nawet o 100 proc.

Foto: pixabay.com

– Pacjenci kardiologiczni mają wiele chorób współistniejących – podkreśla Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”.

– Liczba zgonów z powodu cukrzycy jest znacznie niedoszacowana, ponieważ przypadki te są klasyfikowane jako zgony z powodów sercowo-naczyniowych, ale są one wynikiem cukrzycy – mówi ekspert ds. ochrony zdrowia dr Jakub Gierczyński.

– Cukrzyca jest chorobą, która dotyczy coraz większej liczby Polaków. Często bagatelizowana i ignorowana, nazywana jest cichym zabójcą, ponieważ nie boli, ale wywołuje bardzo groźne, niekiedy wręcz katastrofalne, a przy tym nieodwracalne powikłania – mówi Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Marek Kustosz, prezes Instytutu Człowieka Świadomego, przypomina, że powikłania sercowo-naczyniowe (np. zawał serca, udar mózgu czy niewydolność serca) występują u 80 proc. pacjentów diabetologicznych, a chorzy często dopiero po wystąpieniu zawału czy udaru mózgu dowiadują się, że chorują na cukrzycę typu 2.

Z zaprezentowanego w środę raportu „Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa polskiego pacjenta” opracowanego przez ekspertów Koalicji Serce dla Cukrzycy wynika, że aż 70 proc. ankietowanych pacjentów twierdzi, że system opieki zdrowotnej w Polsce nie zaspokaja ich aktualnych potrzeb związanych z leczeniem cukrzycy.

– Nowe terapie są zawsze droższe, ale musimy na to spojrzeć w perspektywie odległej. Jeśli zmniejszają one ryzyko hospitalizacji, wydłużają życie chorych, to w perspektywie wielu lat ich stosowanie się opłaci – mówi prof. Artur Mamcarz, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM.

– Nowe leki, które redukują ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych i ryzyko zgonu, są nierefundowane. Dostęp do nich mają jedynie pacjenci, których na to stać – dodaje dr Alicja Milczarczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA w Warszawie.

Kluczowe wnioski z raportu:

  • Sytuacja opieki nad pacjentami z cukrzycą w Polsce wymaga pilnej poprawy.
  • Chorzy na cukrzycę oczekują szybszego dostępu do specjalistów zaangażowanych w ich terapię – przede wszystkim lekarza POZ, diabetologa, kardiologa.
  • Odpowiedzi respondentów potwierdzają potrzebę dostępu do kompleksowej opieki, możliwie w jednym miejscu, prowadzonej przez wielodyscyplinarny zespół.
  • Badanie wykazało niską świadomość i wiedzę pacjentów na temat powikłań cukrzycy.
  • Pacjenci wykazują potrzebę dostępu do nowoczesnych terapii w cukrzycy.

70 proc. respondentów uważa, że ma problem z dostępem do lekarza diabetologa. 80 proc. ankietowanych ma problem z dostępem do lekarzy innych specjalności w związku z leczeniem cukrzycy. Tyle samo ankietowanych pacjentów zadeklarowało, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w związku z zachorowaniem na cukrzycę. 85 proc. respondentów uważa, że edukacja polskiego społeczeństwa na temat cukrzycy i jej powikłań jest niewystarczająca.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.