Forum „Serce Pacjenta”. Unikatowe wydarzenie edukacyjne w Katowicach

28 września 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zadebiutuje niezwykłe wydarzenie poświęcone profilaktyce zdrowego serca i naczyń.

Foto: pixabay.com

Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Lekarska”.

Forum „Serce Pacjenta” to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które w odpowiedzi na wyzwania związane z współczesnym leczeniem chorób układu krążenia, pragnie poprzez działania edukacyjne aktywnie włączać pacjentów w proces terapii.

– Jest to unikatowe wydarzenie edukacyjne skierowane zarówno do indywidualnych pacjentów z chorobami układu krążenia, jak i organizacji pacjenckich zrzeszających pacjentów i ich bliskich, którego inicjatorem jest Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – tłumaczy prof. dr hab. Ewa Straburzyńska-Migaj, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

– Bezpośrednim przyczynkiem tej inicjatywy jest głębokie przeświadczenie środowiska kardiologicznego, iż coraz bardziej zaawansowane metody terapii chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego wymagają wysokiego poziomu świadomości i ścisłej współpracy pacjentów i zespołów terapeutycznych, co ma znaczenie nie tylko dla zdrowia pacjentów, ale także konsekwencje społeczno-ekonomiczne w postaci znacznej redukcji kosztów opieki zdrowotnej. Skuteczność stosowanych terapii i spodziewane efekty zależą również od postępowania niefarmakologicznego i nieinwazyjnych metod leczenia, poprzez świadomą modyfikację dotychczasowego stylu życia i konsekwentne przestrzeganie zaleceń lekarskich. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne świadome wyzwań związanych ze współczesnymi terapiami występuje z inicjatywą aktywnego włączania pacjentów i ich bliskich w proces leczenia – dodaje prof. dr hab. Ewa Straburzyńska-Migaj.

Dodatkowe informacje na stronie https://www.ptkardio.pl/e/Forum_Serce_Pacjenta_-738

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.