Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych

1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie nowela ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 22 lipca 2014 r.

Foto: pixabay.com

W Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji trwają prace nad opracowaniem standardu rachunku kosztów w podmiotach leczniczych.

W pierwotnej wersji nowela ta wprowadzić miała zapis (art. 31 lc ust. 6), zgodnie z którym wszyscy świadczeniodawcy, którzy zawarli z NFZ umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, mieliby obowiązek stosowania standardu rachunku kosztów, opracowanego według zaleceń zawartych w rozporządzeniu ministra zdrowia.

To oznaczałoby, że od 1 stycznia 2020 r. każdy świadczeniodawca, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych osób, liczby pacjentów czy zakresu realizowanych świadczeń byłby zobowiązany do prowadzenia bardzo szczegółowego rachunku kosztów.

Ostatecznie jednak, po licznych protestach środowiska lekarskiego, w trakcie prac w Sejmie nad projektem ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia, wprowadzono zmiany w zapisach art. 31Ic ustawy o świadczeniach, dodając ust. 8, według którego z obowiązku stosowania standardu rachunków kosztów wykluczone zostały podmioty:

  • nieprowadzące pełnej księgowości;
  • udzielające świadczeń wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
  • podmioty realizujące czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.

2 sierpnia Senat RP przyjął ustawę bez poprawek. 5 sierpnia została ona przekazana do podpisu Prezydenta RP.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.