Plan lekowy nie może być tworzony niezależenie od lekarza

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. To regulacja długo oczekiwana przez samorząd aptekarski, która w sposób kompleksowy unormowałaby kwestie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu prawnego.

Foto: pixabay.com

Jednak zapisy zawarte w przedłożonym projekcie, jak zauważa Prezydium NRL (Stanowisko nr 80/19/P-VIII PNRL z dnia 9 sierpnia 2019 r.), są bardzo ogólne, często nieprecyzyjne i nasuwają wiele wątpliwości, jak chociażby wprowadzona w art. 3 ust. 1 pkt 10 usługa farmacji klinicznej.

Dookreślenia wymaga m.in. to, na czym polegać miałby udział farmaceuty w tworzeniu planu lekowego. Samorząd lekarski uważa, że plan lekowy nie może być tworzony niezależenie od lekarza, a już tym bardziej wbrew jego zaleceniom. Jednocześnie zwraca uwagę, że pojęcie „plan lekowy pacjenta” nie zostało w ustawie zdefiniowane, a obecnie lekarz nie ma obowiązku tworzenia takiego planu.

Proponowane w projekcie ogólnikowe regulacje budzą wątpliwości m.in. co do zasad współpracy farmaceuty z pacjentem oraz lekarzem. Doprecyzowania wymagałoby również przewidziane w art. 4 ust. 2 pkt 4 ustawy uprawnienie farmaceuty do zlecania badań diagnostycznych, w szczególności poprzez określenie ich zakresu oraz wskazania strony ponoszącej koszt tych badań. Niepokój budzi także brak precyzyjnego określenia sposobu udostępniania farmaceutom wykonującym zawód w podmiocie wykonującym działalność leczniczą dokumentacji medycznej pacjenta.

Z projektu nie wynika również, jak miałby wyglądać przebieg porady farmaceutycznej i sposób jej udokumentowania. „Kwestie te wymagają wyjaśnienia z uwagi zarówno na bezpieczeństwo pacjentów i odpowiedzialność za proces leczenia” – czytamy w stanowisku PNRL.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.