Nowa wycena wykonania testu na obecność SARS-CoV-2

Zmieniła się wartość produktów rozliczeniowych z załącznika nr 1 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 60/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Foto: pixabay.com Chodzi o: 99.05.0001 – Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz 99.05.0002 – Wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 … Czytaj dalej Nowa wycena wykonania testu na obecność SARS-CoV-2