Kontrowersje wokół czasu pracy

„Mówi się czasem, że tam, gdzie dwóch prawników, tam trzy opinie prawne. Przepisy prawa są bowiem często tak skonstruowane, że możliwe jest całkowicie odmienne ich interpretowanie i to w sposób niebudzący od razu zastrzeżeń co do poprawności tych wywodów” – pisze mec. Jarosław Klimek, radca prawny OIL w Łodzi.

Foto: Marta Jakubiak

„Doskonałą ilustracją dla tego powiedzenia są przepisy o czasie pracy lekarzy i orzeczenia sądów zapadające na tle sporów dotyczących tej kwestii. Niedawno pisałem w tej rubryce o dwóch orzeczeniach Sądu Najwyższego dotyczących kwalifikacji pracy podczas dyżuru medycznego. W orzeczeniach tych Sąd Najwyższy – w odmiennych składach sędziowskich, a przy identycznych co do zasady stanach faktycznych – doszedł do podobnych wniosków. Lekarze spierali się ze swoimi pracodawcami o wynagrodzenia za dyżury medyczne”.

Więcej w „Gazecie Lekarskiej Premium” (nr 6/7 2014)

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.