Postulaty Porozumienia Organizacji Lekarskich

Porozumienie Organizacji Lekarskich zostało zawarte 28 stycznia 2012 r. w Poznaniu. W jego skład weszły wówczas organizacje i środowiska lekarskie, które nawiązały spontaniczną współpracę w czasie tzw. protestu pieczątkowego. W listopadzie 2020 r. POL reaktywowano. Foto: pixabay.com Obecnie tworzy je Naczelna Izba Lekarska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie Zielonogórskie, Porozumienie Chirurgów Skalpel, Porozumienie Rezydentów. Zagwarantujcie … Czytaj dalej Postulaty Porozumienia Organizacji Lekarskich