Węższy dostęp do danych o dawcach szpiku

Trybunał Konstytucyjny uznał, że udostępnianie ministrowi zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej pełnego bieżącego dostępu do wszystkich danych potencjalnych dawców szpiku jest niezgodne z konstytucją. Wyrok zapadł we wtorek (22 lipca). Sprawę rozpatrywano na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

Budynek Trybunału Konstytucyjnego. Foto: BTK

Tym samym za niekonstytucyjny uznano art. 16 ust. 6 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Rzecznik Praw Obywatelskich miał także wątpliwości co do zgodności z konstytucją art. 16. ust. 3 wspomnianej ustawy, który wymaga, aby potencjalny dawca szpiku podał do rejestru szpiku i krwi pępowinowej takie dane jak: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, informacje o antygenach zgodności tkankowej, wskazanie podmiotu, który dokonał badania antygenów zgodności tkankowej oraz inne informacje medyczne o istotnym znaczeniu.

Rzecznik Praw Obywatelskich argumentował, że dla potrzeb procedury poszukiwania i dobierania dawcy szpiku kostnego wystarczający jest kod dawcy, data jego urodzenia oraz płeć. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że gromadzenie wskazanych we wniosku informacji o potencjalnych dawcach szpiku w rejestrze potencjalnych dawców szpiku i krwi pępowinowej, nie stanowi nadmiernego ograniczenia ich prawa do prywatności i autonomii informacyjnej.

ls

Źródło: TK, RPO

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.