Będzie restrukturyzacja Instytutu Reumatologii

39 mln zł – tyle wynosi wysokość pożyczki, jakiej Instytutowi Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie udzieliła Agencja Rozwoju Przemysłu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na restrukturyzację, która umożliwi placówka realizację zaplanowanych procesów naprawczych.

Foto: Marta Jakubiak

Instytut Reumatologii świadczy usługi lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie reumatologii, ortopedii, traumatologii narządu ruchu, rehabilitacji medycznej, diagnostyki radiologicznej i laboratoryjnej. Prowadzi także specjalistyczne badania w dziedzinie biologii molekularnej i immunologii oraz jako jedyny ośrodek w Polsce prowadzi badania o profilu reumatologicznym.

Restrukturyzacja warszawskiego Instytutu Reumatologii została poparta przez ministra zdrowia i będzie przeprowadzona w latach 2014-2025. Jej celem jest przywrócenie długookresowej rentowności i płynności finansowej placówki.

To nie pierwsza placówka medyczna, która dzięki uzyskała środki finansowe z Agencji Rozwoju Przemysłu. W lipcu 2013 roku Agencja podpisała z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku umowę pożyczki na restrukturyzację w kwocie 30 mln zł, natomiast w listopadzie 2012 roku – ze Szpitalem Wojewódzkim im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.