Bydgoszcz: odznaczenia dla wojskowych ze szpitala

Dzień Wojska Polskiego to święto nie tylko żołnierzy, ale także święto wszystkich Polaków – narodu, mogącego żyć w bezpiecznych granicach, posiadającego silną pozycję międzynarodową, będącego członkiem NATO, najpotężniejszego sojuszu obronnego na świecie. Z tej okazji w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy wręczono odznaczenia.

 

Obchody Święta Wojska Polskiego zostały wprowadzone ustawą Sejmu z 30 sierpnia 1992 roku i wyznaczone na 15 sierpnia – na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Triumf  Polaków, nazywany Cudem nad Wisłą, był wybawieniem dla całego Zachodu, ponieważ ocalił nie tylko młodą niepodległość Polski, ale wręcz całą Europę przed zagrażającym jej komunistycznym totalitaryzmem. Należy pamiętać, że u podstaw zwycięstwa leżała głównie dobra żołnierska organizacja, a szczególnie strategiczne doświadczenie Józefa Piłsudskiego i wielkie oddanie polskich żołnierzy.

Podziękowanie za codzienną służbę

Z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego płk dr n. med. Krzysztof Kasprzak, komendant 10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, skierował do wszystkich pracowników placówki, oficerów i podoficerów, słowa podziękowania za codzienną służbę, za wielki trud ustawicznego dokształcania siebie i szkolenia nowej kadry, za gotowość do realizacji nowych zadań, a szczególnie za otwartość, wsparcie i zapał, dzięki którym szpital w tych trudnych czasach może wciąż się rozwijać.

Zaproszeni goście

Uroczystość, która odbyła się w środę, 13 sierpnia, rozpoczęła się przywitaniem przez komendanta Krzysztofa Kasprzaka zaproszonych gości. Wśród przybyłych znaleźli się m.in. Piotr Kryn, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Elżbieta Rusielewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy, dr Elżbieta Kasprowicz, p.o. dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, insp. Krzysztof Zgłobicki, komendant Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, podinsp. Sławomir Szymański, zastępca komendanta Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Ewa Kowalska, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski, rektor Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i prof. dr inż. Wiesław Olszewski, rektor Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Decyzja szefa MON

W dalszej kolejności przypomniano historię ustanowienia i obchodów Święta Wojska Polskiego oraz odczytano wyciąg z decyzji ministra obrony narodowej, zgodnie z którym wręczono medale:

  • Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali: ppłk Rafał Lubosik, ppłk Mariusz Sulik, mjr Marcin Jóźwiak, mjr Marcin Miklas,
  • Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju otrzymali: mjr Piotr Rybicki, kpt. Piotr Świniarski, st. chor. Marcin Walczak, st. sierż. Krzysztof Flieger,
  • Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” otrzymał: ppłk Wojciech Pacholski,
  • Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” otrzymali: ppłk Mariusz Sulik, mjr Marcin Jóźwiak, mjr Marcin Rudaś, mjr Piotr Rybicki, mjr Tomasz Wnuk, mjr Maciej Wysota, st. chor. Marcin Walczak st. sierż. Piotr Kłos.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.