Poszerz wiedzę o cytometrii przepływowej

15 i 16 października br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędą się bezpłatne warsztaty poświęcone wykorzystaniu cytometrii przepływowej w onkologii molekularnej. Mogą z nich skorzystać naukowcy posiadający doświadczenie w tej dziedzinie. Patronat nad tym wydarzeniem objęła „Gazeta Lekarska”.

Foto: WUM

Wykłady wygłosi wielu naukowców, zarówno z Polski, jak i zagranicy, w tym m.in. dr Dinis Calado (kierownik grupy badawczej Cancer Research w London Research Institute) prowadzący badania mające na celu wyjaśnienie mechanizmów, dzięki którym zdrowe komórki układu krwiotwórczego zamieniają się w nowotworowe. Prelegentem będzie także prof. Dimitar Efremov (kierownik Grupy Hematologii Molekularnej w Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii w Rzymie) zajmujący się badaniem komórkowych i molekularnych mechanizmów regulujących rozwój przewlekłej białaczki limfatycznej, który szuka nowych ukierunkowanych sposobów jej leczenia.

Głos zabiorą ponadto: dr Patrick Engelberts (badacz w firmie Genmab), dr Cyril Fauriat (pracownik grupy badawczej Immunity and Cancer w Cancer Research Center of Marseille), prof. Przemysław Juszczyński (kierownik grupy badawczej oraz dyrektor naukowy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie), dr hab. Katarzyna Piwocka (kierownik Pracowni Cytometrii Przepływowej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN) oraz dr hab. Ewa Zuba-Surma (pracownik Zakładu Biologii Komórki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie).

Prowadzone w języku angielskim szkolenie organizuje zespół dr Magdy Winiarskiej z Zakładu Immunologii Centrum Biostruktury WUM w ramach projektu Bastion. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.