Resort gospodarki promuje turystykę medyczną

Podróże w celu korzystania z usług medycznych oferowanych w innych państwach są znane od dawna, ale dopiero stosunkowo niedawno zaczęły zwracać na nie uwagę instytucje publiczne. W jaki sposób Ministerstwo Gospodarki wspiera polską turystykę medyczną? Poniżej informacja, którą otrzymaliśmy z resortu.

Foto: dede2, imageworld.pl

Program promocji branży turystyki medycznej realizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki od 29 marca 2012 roku (czas trwania: 36 miesięcy). Celem programu jest wsparcie polskich firm w tworzeniu oraz realizacji ujednoliconej koncepcji promocji polskich usług medycznych na świecie.

Przedstawiciele polskich placówek medycznych, które zgłosiły się do projektu, uczestniczą w międzynarodowych konferencjach, targach i wystawach branżowych, szkoleniach oraz misjach gospodarczych. Promocja turystyki medycznej odbywa się również poprzez przygotowanie katalogów i filmów, a także specjalnego opracowania pokazującego stan obecny i perspektywy tej branży.

Projekt skierowano do wszystkich przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kodeksu cywilnego) prowadzących działalność gospodarczą zgodną z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007:

 • Kod 86.10.Z – Działalność szpitali,
 • Kod 86.21.Z – Praktyka lekarska ogólna,
 • Kod 86.22.Z – Praktyka lekarska specjalistyczna,
 • Kod 86.23.Z – Praktyka lekarska dentystyczna,
 • Kod 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna,
 • Kod 86.90.D – Działalność paramedyczna,
 • Kod 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • Kod 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

W wyniku wygranego przetargu projekt ten realizuje konsorcjum w składzie:

 • Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o.,
 • AMEDS Centrum Sp. z o. o.,
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

Działania skierowane są do potencjalnych pacjentów oraz firm pośredniczących, zainteresowanych sprowadzaniem do Polski pacjentów z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Norwegii, Danii i Szwecji.

Branża turystyki medycznej została wybrana jako jedna z 15 priorytetowych w ramach projektu 6.5.1 „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” na podstawie kryteriów takich jak:

 • homogeniczność branży/grupy produktowej/grupy usługowej,
 • proeksportowy potencjał grupy produktowej,
 • możliwość wpływu branży na wizerunek marki Polska,
 • siła marek handlowych w danej branży bądź grupie produktowej/grupie usługowej.

Na branżowy program turystyki medycznej przeznaczono łącznie kilka milionów złotych, w tym kwotę 4 007 355,76 złotych w celu promocji turystyki medycznej jako branży oraz kwotę 5 475 790,54 złotych na dofinansowanie promocji dla poszczególnych firm.

Dane odnośnie efektywności programu będą dostępne po jego zakończeniu, tj. w drugim kwartale 2015 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej polandmedicaltourism.com.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.