Pacjent dopłaci do 260 produktów leczniczych

Od 1 listopada 2014 roku obowiązuje nowy wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej skrytykowało ten dokument na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 7 listopada. 

Foto: Marta Jakubiak

„Odnosząc się do spadku dopłat pacjentów w przypadku 342 pozycji na liście leków refundowanych należy wskazać, iż największe obniżki powstały w stosunku do 4 substancji czynnych należących do grupy limitowej 69.1 hormony płciowe – gonadotropiny” – czytamy w podjętym stanowisku.

W pozostałym zakresie obniżki wyniosły: w przedziale 11,45-10 złotych – 3 pozycje, a w przedziale od 5-10 złotych – 9 pozycji, w przedziale od 1 złotych do 5 złotych – 26 pozycji. Najwięcej obniżek dopłat to obniżki poniżej 1 złotego: dla 104 pozycji obniżono dopłatę o 10 groszy – 50 groszy, dla 130 pozycji obniżka wyniosła poniżej 10 groszy, z tego dla 19 pozycji ta obniżka wynosi 1 grosz (zobacz więcej).

Prezydium NRL negatywnie oceniło zwiększenie dopłat pacjentów do 260 produktów leczniczych bowiem stanowi to kontynuację „niebezpiecznej, widocznej od 2 lat tendencji do coraz większego przenoszenia kosztów farmakoterapii na chorych – według ostatnich raportów prowadzi to do sytuacji, w której wielu pacjentów rezygnuje z leczenia z powodów finansowych”.

Samorząd lekarski z niepokojem odnotowuje także to, że do wykazu leków z tzw. listy aptecznej nie dopisano żadnej nowej substancji czynnej, a do wykazu produktów leczniczych w programach lekowych i chemioterapii wprowadza się jedynie jedną nową substancję czynną. „Poziom nakładów na innowacyjne leki jest w Polsce niepokojąco niski i nie pozwala polskim pacjentom na korzystanie z najnowszych, najskuteczniejszych metod leczenia” – czytamy w dokumencie.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.