Główna

Chemioterapia – rak przełyku – aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna może się przyczyniać do lepszej odpowiedzi na chemioterapię u chorych na raka przełyku – wskazują naukowcy w badaniu opublikowanym w „British Journal of Sports Medicine”.

Foto: pixabay.com

W badaniu, które opublikowano w „British Journal of Sports Medicine”, sprawdzono, czy aktywność fizyczna w trakcie przedoperacyjnej chemioterapii u chorych na raka przełyku powoduje zwiększenie regresji nowotworu w pooperacyjnym materiale histopatologicznym.

40 chorych na gruczołowego raka przełyku lub połączenia żołądkowo-przełykowego zaczynających przedoperacyjną chemioterapię przydzielono do dwóch grup:

 • pierwsza, licząca 21 osób, miała stosowała w czasie chemioterapii indywidualny program ćwiczeń 5-6 razy w tygodniu (łącznie 150 min tygodniowo),
 • druga stanowiła grupę kontrolną.

Obie grupy otrzymały porady dotyczące zdrowej diety, aktywności fizycznej i zaprzestania palenia papierosów.

Analiza pooperacyjnych materiałów histopatologicznych obu grup wykazała większy odsetek regresji nowotworu pod wpływem chemioterapii w grupie stosującej regularne ćwiczenia fizyczne. Badacze podkreślają konieczność dalszych badań w tym kierunku, przeprowadzonych z randomizacją i z udziałem większej liczby chorych.

Efekt pandemii? Wzrasta liczba zaawansowanych nowotworów

Wydaje się, że zaczyna się spełniać prognozowany przez naukowców scenariusz wzrostu liczby nowotworów rozpoznawanych w zaawansowanych stopniach wskutek pandemii SARS-CoV-2.

Foto: pixabay.com

Wstrzymanie przesiewowych badań w pierwszym roku pandemii spowodowało znaczny wzrost zaawansowania raków piersi i raków jelita grubego, w momencie rozpoznania. Rośnie również liczba chorych z przerzutami odległymi, bez możliwości zastosowania radykalnego leczenia już w momencie rozpoznania.

W „JAMA Network Open” opublikowano wyniki analizy amerykańskich badaczy, porównującej liczby chorych zgłaszających się do oddziałów onkologicznych w I i IV stopniu zaawansowania nowotworu w 2019 i 2020 roku. Raka piersi w I stopniu zaawansowania rozpoznano u 64% kobiet w 2019 roku i 51% w 2020 roku. Czwarty, najwyższy stopień zaawansowania dotyczył 2% kobiet w 2019 roku i 6% w 2020 roku.

Podobny trend wykazano wśród chorych na raka jelita grubego, jednak ze względu na niewielką grupę chorych różnice te nie były istotne statystycznie. Ogółem, wśród ponad 500 chorych włączonych do badania, nowotwory w I stopniu zaawansowania rozpoznano u 32% w 2019 roku i 29% w 2020, a w IV stopniu u 26% w obu ocenianych latach.

Lista prezesów okręgowych rad lekarskich (IX kadencja samorządu lekarskiego)

W miniony weekend w kilku izbach odbyły się ostatnie z zaplanowanych okręgowych zjazdów lekarskich. Znamy już wszystkich prezesów okręgowych rad lekarskich w IX kadencji samorządu lekarskiego (na lata 2022-2026).

Zjazd Kujawsko-Pomorskiej OIL w Toruniu, przemawia prezes NRL Andrzej Matyja. Foto: Mariusz Tomczak

Kto stanął na czele okręgowych rad lekarskich? Oto pełna lista prezesów ORL:

 • Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu – Wojciech Kaatz
 • Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie – Artur Płachta
 • Opolska Izba Lekarska w Opolu – Jolanta Smerkowska-Mokrzycka
 • Okręgowa Izba Lekarska w Płocku – Ryszard Mońdziel
 • Wielkopolska Izba Lekarska w Poznaniu – Krzysztof Kordel
 • Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim – Ewa Joniec
 • Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie – Mariusz Malicki
 • Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku – Henryk Grzesiak
 • Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej – Radosław Piwowarczyk
 • Bydgoska Izba Lekarska w Bydgoszczy – Szymon Suwała
 • Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie – Katarzyna Krystosik-Łasecka
 • Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie – Robert Stępień
 • Lubelska Izba Lekarska w Lublinie – Leszek Buk
 • Warmińsko- Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie – Anna Lella
 • Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie – Michał Bulsa
 • Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie – Marta Owczyńska
 • Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze – Jacek Kotuła
 • Świętokrzyska Izba Lekarska w Kielcach – Dorota Szyska-Skrobot
 • Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie – Łukasz Jankowski
 • Śląska Izba Lekarska w Katowicach – Tadeusz Urban
 • Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie – Krzysztof Marchewka
 • Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu – Paweł Wróblewski
 • Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku – Dariusz Kutella
 • Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi – Paweł Czekalski

W maju odbędzie się XV Krajowy Zjazd Lekarzy, podczas którego lekarze i lekarze dentyści wybiorą m.in. prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej (od czterech lat tę funkcję pełni prof. Andrzej Matyja). W KZL uczestniczą delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby Lekarskiej. Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Lekarska co cztery lata.

Bon edukacyjny dla lekarzy

Członkowie OIL w Łodzi mogą ubiegać się w swojej izbie o dofinansowanie za udział w kursach i konferencjach medycznych, a także za prenumeratę czasopism medycznych lub za zakup książek medycznych.

Foto: pixabay.com

Należy:

 • wypełnić wniosek,
 • dołączyć kserokopię imiennej faktury lub imiennego dokumentu potwierdzającego zakup,
 • w przypadku kursów, konferencji – dodatkowo należy przedłożyć kserokopię certyfikatu, zaświadczenia, dyplomu

Wniosek o tzw. bon edukacyjny można składać m.in. online, logując się na swój profil na stronie izby: https://oil.lodz.pl/dla-lekarza/dofinansowania/bon-edukacyjny.

Ukraińcy stomatolodzy dziękują polskim lekarzom

„Serdecznie dziękuję za Wasze człowieczeństwo” – w taki sposób prezes Stowarzyszenia Stomatologów Ukrainy Iryna Mazur podziękowała lekarzom i lekarzom dentystom z Polski.

Zdjęcie udostępnione przez Mychajło Podolaka (doradcę szefa kancelarii prezydenta Ukrainy)

„Wyrażamy naszą wdzięczność od ukraińskiej społeczności stomatologicznej!” – napisała prezes Stowarzyszenia Stomatologów Ukrainy w liście datowanym na poniedziałek 4 kwietnia, który został udostępniony na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej. Podziękowania za wsparcie ukraińskich lekarzy i stomatologów, a także pomoc dla ofiar wojny zostały skierowane na ręce prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyi oraz wiceprezesa NRL Andrzeja Cisło.

Jak dodała Iryna Mazur, „rosyjscy okupanci mordują ludność cywilną Ukrainy, niszczą szpitale, przychodnie, zabijają lekarzy wykonujących swoje obowiązki zawodowe”. W tym samym czasie „polscy lekarze zapewniają Ukraińcom opiekę medyczną”, „ukraińskie dzieci leczone są bezpłatnie”, a polscy lekarze i lekarze dentyści organizują i wysyłają na Ukrainę pomoc humanitarną”.

Traktat o podróży (fragmenty)

Fragmenty opowiadania pt. „Traktat o podróży” autorstwa Renaty Paligi – laureatki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Profesora Andrzeja Szczeklika „Przychodzi wena do lekarza” (III miejsce w kategorii Proza).

Foto: pixabay.com

Renata Paliga – absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Doktor nauk medycznych, chirurg dziecięcy, pediatra, specjalista medycyny rodzinnej. Zajmuje się głównie etyką lekarską. W latach 2007-2014 publikowała wiersze na łamach m.in. „Pegaza Lubuskiego” oraz kwartalnika „Migotania”.

W konkursie „Puls Słowa” zdobyła I miejsce (kat. Poezja) oraz wyróżnienie (kat. Proza). Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Fundacji Gargano (kat. Proza). Jej Tomik „Osłuchiwania” był nominowany do Wawrzynu Lubuskiego 2016 r. Należy do UPPL. W 2016 r. zdobyła I miejsce w konkursie „Przychodzi wena do lekarza” w kategorii „Opowieść lekarza – opowieść pacjenta, a w 2017 r. w kategorii „Proza non fiction”.


Czasami ludzie szukają guza. Chcą poznać prawdę o sobie i świecie – jak zwierzęta. W akcie poznawania kierują się zapachami, które nieobecne są w ich ciałach. Przyjmują za pewnik to, co widzą, a obrazom przypisują znaczenie według swoich uprzedzeń, marzeń i wszelkiego rodzaju irracjonalności.

Podróżują, by czymś nowym się obrzydzić i zgorszyć. Zdziwić i zachwycić. Najchętniej widziane są doznania zawarte w gratisie. Całkiem niespodziewane – jak śmierć czy nieznana choroba, której nie przeżył nikt, kogo znają. Potrzebują doświadczyć obcości, aby zrozumieć, kim są. Koszt wiarygodnej oceny zawarty jest w cenie biletu na koniec świata.

Ludzie uciekali przede mną od zawsze. W szaleńczym tańcu bawiłam się z nimi w chowanego. Najbardziej panoszyłam się na statkach. Stłoczeni ludzie padali przede mną na kolana. Byli jak zasikane, śliniące się, płaczące dzieci. Szalałam wtedy. Kosiłam, tańczyłam flamenco, unosiłam spódnicę, zagryzałam. Zmieniałam ciała w rozpadające się guzy, wrzody, dymienice. Kolejną moją rozrywkę stanowiły wojny. Byłam ich nieodłączną częścią. Tam z kolei upodobałam sobie inne objawy.

Wysypki, krwawe stolce, gorączki, majaki, nazywane durem plamistym, tyfusem. Mężczyźni, którym wmówiono, że trzeba ginąć w imię idiotycznych sporów o paliki graniczne, złote korony, rodzaje kolonii i zależności, kończyli żywot w rowach, polach, brocząc krwią lub po prostu defekując bez końca. Tarzałam się w rzygowinach, krwi i pocie. Kąsałam, śniadałam i obiadowałam. Najbardziej zachwycałam się człowiekiem w postaci martwej. Wyssane, białe dłonie, jak z marmurowych głazów, przypominały ptaki. Szpony. Rozłożone lub skulone. Skrzydła.

Czasami wpływam na politykę, na bieg historii. Jestem mała, lecz „rządzę”. Tak się teraz pisze na murach. Więc potwierdzam – rządziłam armiami, zmuszam je do odwrotu. Nawet Napoleon musiał wycofać armię (nieskromnie powiem, że przeze mnie) z Afryki i Azji. Ba! Spod Moskwy! Pamiętam też Lenina, który wrzeszczał: „albo wesz zwycięży socjalizm, albo socjalizm zwycięży wesz!”.

Ja i moje siostry chłeptałyśmy różne rodzaje krwi. Nie, nie powiem publicznie, która z nich była najlepsza. Muszę dbać o dobre stosunki dyplomatyczne, zamierzam przecież podróżować i odwiedzać ulubione miejsca. Każdy chce mieć wakacje, chyba to rozumiesz.

Mam ulubione miejsca. Bywam tam regularnie i odmładzam krew. Opisują później moje wojaże. „Bergamo zarazą słynie” – napisał dawno temu pewien pisarz o miejscu, które odwiedzam dość często. Mają tam dla mnie katedrę, lecz najcenniejsze są opowieści przekazywane wraz z genami z pokolenia na pokolenie. Z pewną zazdrością stwierdziłam ostatnio, że znowu Bergamo jest na pierwszych stronach gazet i naukowych opracowań, chociaż tym razem nie mam z tą sławą nic wspólnego.

Gdyby nie ja, my, śmierć, nie byłoby tyle piękna na świecie. Nie byłoby Romea i Julii ani literatury, kościołów wotywnych, kopuł, budowli, sztuki ani dzisiejszej medycyny. Może byłoby coś innego, lepszego, piękniejszego, a może i nie… Kto wie…

Ludzie uciekają przed nami, chowają się, zwalczają. A przecież jesteśmy ich częścią! Każdy mój ruch wynika z ich wyboru, mój genom kolaboruje z ich genomem. Mieszkamy w ich jelitach, we krwi. Natura obwąchuje nas i maca. Świat jest lustrem. Oddaje im to, jak traktują zwierzęta, rośliny, siebie nawzajem, planetę ziemię.

Ludzie modlą się do Boga, ale zanoszą modły do siebie. Do swojej kruchości, którą instynktownie ubierają w złote szaty, przysłaniają obrazami i zbroją w relikwiarze. Modlą się do swojej podróży.

Nazywam się Xenopsylla cheopis (pchła szczurza), moja siostra to Yersinia pestis (pałeczka dżumy). Przynosimy wam czarną śmierć. (…)

Pomoc dla Ukrainy ze strony okręgowych izb lekarskich

Napaść Rosji na Ukrainę postawiła naszych wschodnich sąsiadów w obliczu ogromnego kryzysu humanitarnego. Różne organizacje starają się wspierać zarówno uchodźców wojennych, jak i tych, którzy pozostali w pustoszonym wojną kraju.

Foto: pixabay.com

W pomoc zaangażowały się także okręgowe izby lekarskie. 25 lutego Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich we wspólnym z Prezydium NRL stanowisku zdecydowanie potępił atak militarny na Ukrainę i wyraził solidarność z mieszkańcami tego kraju, a ukraińskiemu personelowi medycznemu życzył siły i wytrwałości w tym trudnym czasie.

W związku z występującym kryzysem humanitarnym izby lekarskie organizują pomoc medyczną dla Ukraińców. Szczególnym wsparciem obejmowani są lekarze i lekarze dentyści z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Polski, oraz ich bliscy.

Tym medykom, którzy zgłaszają się do izb po pomoc, starają się, w miarę swoich możliwości, zapewnić potrzebne wsparcie (np. materialne, prawne, psychologiczne, mieszkaniowe) albo skierować ich tam, gdzie taką pomoc mogą otrzymać. Poszczególne izby tworzą także listy polskich lekarzy ze swoich regionów, którzy chcą włączyć się w niesienie pomocy Ukrainie.

Uruchamiane są zbiórki rzeczowe i finansowe na zakup najpotrzebniejszego zaopatrzenia medycznego, np. 5 marca wyruszył do Lwowa transport z lekami, sprzętem medycznym, środkami opatrunkowymi i higienicznymi zebranymi przez OIL w Gdańsku (akcja jest kontynuowana, a najbardziej potrzebne są środki opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, środki odkażające).

Z kolei OIL w Łodzi, przy wsparciu abp. Grzegorza Rysia, Rady Miasta Łodzi i OZZL regionu łódzkiego, ogłosiła zbiórkę pieniędzy na zakup karetki (jednej lub kilku) oraz sprzętu medycznego, środków opatrunkowych i leków z przeznaczeniem dla Ukrainy. Izba już wcześniej zakupiła plecaki ratownicze. Jednym z działań pomocowych OIL w Opolu było utworzenie funduszu celowego „Pomoc dla Ukrainy” i przekazanie na jego rzecz 50 tys. zł.

Środki zgromadzone w funduszu (wciąż można wpłacać datki) są przeznaczane na wspieranie ukraińskich lekarzy i ich rodzin, mających status uchodźcy, przebywających na terenie Opolszczyzny, a także wspieranie członków Opolskiej Izby Lekarskiej, którzy będą ponosić koszty w związku z udzielaniem pomocy w zakwaterowaniu i utrzymaniu uchodźców wojennych z Ukrainy. Specjalne subkonta pomocowe tworzą także inne izby lekarskie.

Wielkopolska Izba Lekarska razem z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu otworzyła punkt konsultacji medycznej w Poznaniu, a w miarę możliwości udostępniane są miejsca noclegowe w działającym przy izbie hotelu. Śląska Izba Lekarska m.in. zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenia medyków z Ukrainy poszukujących zatrudnienia w sektorze ochrony zdrowia w Polsce.

Źródło: strony internetowe, biuletyny i materiały prasowe okręgowych izb lekarskich

Na finiszu – VIII kadencja samorządu lekarskiego

Kończąca się VIII kadencja Naczelnej Rady Lekarskiej przebiegała w szczególnych okolicznościach. 11 marca w Toruniu odbyło się ostatnie w obecnym składzie posiedzenie NRL – pisze Lucyna Krysiak.

Od lewej: prezes NRL Andrzej Matyja, wiceprezes Krzysztof Madej, zastępca sekretarza Zyta Kaźmierczak-Zagórska. Foto: Mariusz Tomczak

Pandemia COVID-19 i związana z tym praca lekarzy w ekstremalnych warunkach, a także często kontrowersyjne decyzje rządzących dotyczące zmian w funkcjonowaniu i tak już będących w zapaści placówek opieki zdrowotnej, a ostatnio inwazja Rosji na Ukrainę wymusiły na samorządzie lekarskim odejście od planowanych działań i dostosowanie ich do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Musiał on skoncentrować się na bieżących problemach i szybkiej reakcji na to, co się dzieje.

Sprostać wyzwaniom

Najświeższym przykładem szybkiego reagowania na wydarzenia w związku działaniami wojennymi za naszą wschodnią granicą jest pomoc medyczna dla Ukrainy w postaci zakupu pięciu karetek ze środków Fundacji Lekarze Lekarzom działającej przy NRL. Pierwsza z nich już trafiła do Lwowa.

W związku z napływem do Polski ogromnej liczby uchodźców, Prezydium NRL i Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich podczas obrad w Toruniu wystosowały też apel do ministra zdrowia o powołanie zespołu ekspertów, którego zadaniem byłoby identyfikowanie obszarów potencjalnie podwyższonego ryzyka zdrowotnego wynikającego m.in. z niskiego poziomu wyszczepienia ludności ukraińskiej przeciwko COVID-19, innego niż w Polsce kalendarza szczepień, a także stanu zdrowia uchodźców.

Chodzi o to, aby możliwe było nie tylko szybkie zapewnienie im opieki medycznej, ale podjęcie właściwych działań prewencyjnych, takich jak np. badania przesiewowe. Choć – jak zaznaczył w swoim wystąpieniu w Toruniu prezes NRL Andrzej Matyja – mijająca kadencja była niewiarygodnie trudna i być może nawet trudniejsza niż początki formowania się izb lekarskich po reaktywacji samorządu lekarskiego w 1989 r., lekarze wraz z innymi zawodami medycznymi stawili czoła wyzwaniom, stanęli na wysokości zadania, walczyli o pacjentów, działali wspólnie i mówili jednym głosem.

Dzieląc się refleksjami na ten temat z członkami NRL, prof. Matyja zauważył, jak w dobie wymuszonych przez pandemię kontaktów online cenne są te bezpośrednie i możliwość wymiany zdań twarzą w twarz. Przypomniał też, że w trakcie trwania tej kadencji przypadły dwa ważne jubileusze – 30-lecie odrodzonego samorządu lekarskiego i 100-lecie istnienia samorządu lekarskiego, którego ze względu na pandemię nie udało się świętować. Na tę okoliczność wybito jednak pamiątkową monetę wdzięczności o nominale 10 zł, którą wręczono członkom NRL VIII kadencji oraz lekarzom zaangażowanym w realizację celów wytyczonych przez NRL.

Potrzeba zdecydowanej postawy

Prof. Matyja przypomniał też, że samorządność nie jest lekarzom i lekarzom dentystom dana raz na zawsze, jest zagrożona za każdym razem, kiedy zmienia się otaczająca nas rzeczywistość i lekarze powinni o tym pamiętać. Nawiązał do problemów związanych z wyborami delegatów na zbliżające się zjazdy okręgowe i zachęcał do zastanowienia się, czy to wynik spadku zaufania do samorządu lekarskiego, braku chęci do angażowania się w sprawy społeczne, czy niechęci do ponoszenia odpowiedzialności oraz lęku przed rozliczaniem z wykonania nałożonych zadań.

– Nasza ustawa o izbach lekarskich to tak naprawdę kawałek papieru, sama w sobie nie ma mocy, to ludzie zaangażowani w pracę samorządową nadają jej znaczenie i siłę sprawczą – posumował Andrzej Matyja i zaapelował, by nie zapominać o tym, że samorząd to gwarant praw i autonomii lekarzy, powinno się go strzec i być wyczulonym na wszelkie próby podważenia jego autorytetu w opinii publicznej czy odebrania praw określonych ustawą przez rządzących, ale to wymaga zdecydowanej postawy środowiska lekarskiego.

Lucyna Krysiak

Jubileusz 70-lecia Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zarząd Chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ma zaszczyt zaprosić wszystkich jego byłych i obecnych członków na uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia działalności artystycznej zespołu, które odbędą się w dniach 27-28 maja w Białymstoku.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji dostępne są pod adresem: http://chor.umb.edu.pl/jubileusz.

Zwracamy się również z gorącą prośbą o powiadomienie o zaplanowanych obchodach wszystkich znanych Państwu Chórzystów. Ze względu na ograniczoną i w dużej mierze nieaktualną już bazę adresową, nie jesteśmy w stanie skontaktować się z Wami wszystkimi.

Tylko raz na pięć lat mamy wyjątkową okazję do podsumowań i wspomnień tych niezapomnianych chwil wypełnionych wspólnym muzykowaniem. Mamy więc nadzieję, iż w jak najliczniejszym gronie przyjaciół dane nam będzie jeszcze raz wspólnie zaśpiewać ulubioną „Kołysankę”.

Komitet Organizacyjny ds. Jubileuszu 70-lecia Chóru UMB

Kolejne karetki Fundacji Lekarze Lekarzom trafią na Ukrainę (foto)

Na Ukrainę trafią kolejne karetki zakupione ze środków Fundacji Lekarze Lekarzom, działającej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. Pojadą do szpitali we Lwowie i okolicy.

Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

W środę dwie karetki przyjechały pod siedzibę Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, gdzie zostały wypełnione materiałami medycznymi sfinansowanymi przez Fundację. Na Ukrainę trafią m.in. specjalistyczne materiały do opatrywania ran, nici chirurgiczne i pampersy.

W sumie Fundacja Lekarze Lekarzom sfinansowała kupno pięciu karetek – pierwsza przekroczyła naszą południowo-wschodnią granicę trzy tygodnie temu. Ponadto do Szpitala Św. Mikołaja we Lwowie dotarły trzy tiry wypełnione zaopatrzeniem medycznym, które zostało zakupione ze środków Fundacji.

Stomatologia. Skaner wewnątrzustny to nie luksus

Na piękny i zdrowy uśmiech, który staje się wizytówką człowieka, wpływają nie tylko zachowania prozdrowotne, ale sięganie po nowatorskie rozwiązania w stomatologii, które przyczyniają się też do podnoszenia jakości usług dentystycznych.

Foto: pixabay.com

Ostatnio często mówi się o tym w aspekcie skanowania wewnątrzustnego. Skanery wewnątrzustne to urządzenia pozwalające w precyzyjny i szybki sposób uzyskać cyfrowy obraz uzębienia pacjenta, który stanowi podstawę do dalszego leczenia. Są one coraz powszechniej wykorzystywane w ortodoncji, protetyce, ale też w diagnozowaniu zmian próchniczych.

W ortodoncji, a szczególnie w protetyce, mówi się nawet o cyfrowym projektowaniu uśmiechu. Zainteresowanie ortodoncją nie ogranicza się dziś do korekcji wad zgryzu u dzieci, ale jest wpisane w stomatologię estetyczną, w której chodzi o poprawę wyglądu, zyskania większej pewności siebie pacjenta czy wzrostu świadomości w zakresie znaczenia zdrowia jamy ustnej i zębów.

W protetyce uzyskujemy niezwykle dokładny (dokładniejszy niż w wycisku standardowym) obraz pola protetycznego, a sama praca wykonana jest bardzo dokładnie. Skaner umożliwia identyfikację, a później eliminację niedokładności, które nie są widoczne w klasycznym wycisku. Diagnostyka z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego pozwala planować leczenie ortodontyczne czy protetyczne, dokonywać symulacji jego efektów oraz monitorować postępy leczenia.

Technologie oparte na cyfryzacji poszły znacznie dalej, umożliwiają też wykrywanie i monitorowanie zmian próchnicowych w przestrzeniach międzyzębowych na bardzo wczesnych etapach bez użycia promieniowania rentgenowskiego. Zdaniem ekspertów w tej dziedzinie urządzenie to w przyszłości będzie więc można stosować także do badań przesiewowych w kierunku wykrywania próchnicy zębów u dzieci bez narażania ich na promieniowanie rentgenowskie.

Jak daleko tym nowoczesnym technologiom do fotela dentystycznego? Dr Jacek Woszczyk, członek Komisji Stomatologicznej NRL, mówi, że cyfryzacja to przyszłość i nie unikniemy jej także w stomatologii. – Skanery wewnątrzustne ułatwiają pracę, czynią ją bardziej precyzyjną, podnoszą jakość usługi i nie wymagają zakupów niektórych materiałów, ale wymagają też od lekarza dentysty odpowiednich umiejętności w tym kierunku, a więc dokształcania się, uczestnictwa w kursach, szkoleniach – wyjaśnia Jacek Woszczyk.

Posługiwanie się skanerem wewnątrzustnym wymaga pewnej wprawy, która przyjdzie wraz z czasem posługiwania się tym urządzeniem. Uważa, że tego rodzaju urządzenia staną się w niedalekiej przyszłości standardowym wyposażeniem gabinetów, jedyną przeszkodą mogą być pieniądze, ponieważ zawsze wprowadzanie nowych technologii jest kosztowne, a ciężar tych kosztów ponosi prowadzący praktykę.

Lucyna Krysiak

Konferencja historyczna izb lekarskich

W dniach 23-25 września w Zielonej Górze odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Historyczna Izb Lekarskich. Na spotkanie zapraszają Komisja Historyczna OIL w Zielonej Górze, Ośrodek Historyczny Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Foto: pixabay.com

Temat wiodący spotkania to „Środowisko medyczne w kształtowaniu Rzeczypospolitej”. Konferencja może być interesująca zarówno dla lekarzy i lekarzy dentystów, ale też osób spoza środowiska medycznego zainteresowanych historią medycyny.