Ideologicznie niewygodni. 100 lat samorządności lekarskiej w Polsce

Po wojnie komunistyczna władza w Polsce krok po kroku zmierzała do likwidacji samorządu lekarskiego – pisze Lucyna Krysiak. W powojennej Polsce nadzieje samorządu lekarskiego, że zdoła przywrócić wypracowaną przed wojną pozycję, okazały się płonne. Komunistyczna władza, wychodząc z założenia, że lekarz może wpływać na światopogląd pacjentów, dążyła do umniejszenia jego roli w społeczeństwie, ograniczając mu … Czytaj dalej Ideologicznie niewygodni. 100 lat samorządności lekarskiej w Polsce