Jakie prawa ma pacjent z zaćmą?

Z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej opracowana została „Karta praw pacjenta z zaćmą”. Jej powstanie ma zwiększyć świadomość pacjentów w zakresie wpływu na jakość swojego leczenia. Ogłoszenie „Karty praw pacjenta z zaćmą” Stworzenie „Karty praw pacjenta z zaćmą” miało na celu przede wszystkim wyodrębnienie z całego zestawu uniwersalnych praw pacjenta, które są najbliższe … Czytaj dalej Jakie prawa ma pacjent z zaćmą?